Katedra ošetřovatelství a porodní asistence / Department of Nursing and Midwifery

Kolekce


Recent Submissions

Frei, Jiří
Strategie v řešení infekce HIV/AIDS v kontextu adherence HIV pozitivních pacientů

Objective: The aim of the survey is to map approaches in new HIV / AIDS treatment strategies in the context of its adherence. Methods: Adherence to HIV-positive patients is further evaluated by the high presure liquid chromatography method and the evaluation of modified questi...

Archalousová, Alexandra , Frei, Jiří , Krištofová, Erika , Pavelová, Ľuboslava
Validace vybraných ošetřovatelských intervencí v rámci kurrikula sester - oblast sledování a záznamu bolesti

Introduction: The nurses conducts clinical decisions within his/her profession, practice, education, administration of critical thinking processes by using clinical decision support systems. The NIC, NOC, NANDA International Classification Systems play a significan...

Bejvančická, Petra , Brabcová, Iva
Bezpečnost anesteziologické péče v České Republice

Improving the safety and quality of health care is a global trend, which has been paid in recent years to the Ministry of Health of the Czech Republic and specialized medical companies. Updated CSARIM recommended practice The principles of safe...

Krocová, Jitka , Prokešová, Radka
Možnosti vzdělávání v problematice prevence infekcí močových cesta související s katetrizací močového měchýře

Frei, Jiří , Sedláček, Dalibor
Léčba infekce HIV/AIDS v kontextu adherence