Katedra právních dějin / Department of Legal History

Kolekce


Recent Submissions

Knoll, Vilém
Životní jubileum prof. Karoliny Adamové

Balík, Stanislav
Od Spolku českých advokátů v Království českém k Jednotě advokátů československých v Praze v letech 1918–1938

The article deals with the history of the oldest association of the Czech advocates in the period of the first Czechoslovak republic. This association has been created in the end of the 19th century, its first members were the advocates of the Czech nationality in the...

Hrdina, Ignác Antonín
Kanonické právo a kultura

This paper examines the relation of canon law and culture in three meanings analogous to the division outlined by Viktor Knapp in his Theory of Law. Thus, the paper deals with canon law as part of the continental legal culture (legal style), then with the culture of&...

Hrdina, Antonín
Jak byl hrabě Špork obžalován z pokusu o vraždu na advokátu Neumannovi (studie z českých právních dějin)

This article discusses the cause which had Count Franz Anton Sporck (1662 – 1738) with his own lawyer Wenzel Xaver Neumann of Puchholtz. He accused Sporck of preparing contract killing on his person. The dispute dragged thirty years and the Count was eventually forced to ...

Balík, Stanislav
Od Spolku českých advokátů v Království českém k Jednotě advokátů československých v Praze v letech 1918–1938

The article deals with the history of the oldest association of the Czech advocates in the period of the first Czechoslovak republic. This association has been created in the end of the 19th century, its first members were the advocates of the Czech nationality in the...