Katedra historie / Department of History

Kolekce


Recent Submissions

Morávková, Naděžda
Vydařený internacionální počin – Kongres českých polonistických studií 2019

Morávková, Naděžda
ŠVAŘÍČKOVÁ‑SLABÁKOVÁ, Radmila – SOBOTKOVÁ, Irena. Rodina a její paměť v nás ve světle třígeneračních vyprávění. Praha: Stanislav Juhaňák –Triton, 2018. 318 s. ISBN 978-80-7553-638-9.

Morávková, Naděžda
ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila – SOBOTKOVÁ, Irena – FILIPOWICZ, Marcin – ZACHOVÁ, Alena – KOHOUTOVÁ, Jitka – PETRŮ, Marek. I rodina má svou paměť: Rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu. Praha: NLN, 2018. 244 s. ISBN 978-80-742-2584-0.

Švec, Radek
Sonda do duší černých baronů, aneb pomocné technické prapory ve vzpomínkách pamětníků

Řeháček, Karel
Konec velké války a vznik Československa na Plzeňsku ve světle památníků okresních četnických velitelství a četnických stanic