Katedra archeologie / Department of Archeology

Kolekce


Recent Submissions

Šída, Petr , Prokop, Vladimír , Menšík, Petr
Několik nových předneolitických nálezů na středním toku Blanice na Benešovsku

On the basis of spatially limited surface collections in the middle of the Blanice River, we succeeded in recent years to uncover 15 new pre-Neolithic sites.

Čapek, Ladislav , Menšík, Petr , Starková, Lenka
Skalní hřbet Měcholupy u Blovic - Velká skála (Kámen) z pohledu archeologie

The article informs about older archaeological researches at Velká Skála near Měcholupy. Onld archeological excavations, surface prospection, detector research and new archeological finds are also presented.

Uherský, Marek
Záchranný archeologický výzkum na parcele domu čp. 8 v Horšově, okr. Domažlice

The article presents basic information about archaeological research from 2005 in Horšovský Týn. The main theme is two 13th century ceramic pots that have been interpreted as a ritual sacrifice.

Frolík, Jan , Musil, Jan
Cihla a stavební keramika v Chrudimi

This article sums up information about the use of bricks and building ceramics in an area characterised by a sufficient amount of building stone. Although bricks and floor tiles in Chrudim sporadically appear in layers from the 14th century, no stone buildings from the period&...

Čapek, Ladislav
Archeologický výzkum na nádvoří radnice v Českých Budějovicích - Analýza a syntéza stratigrafických a keramických dat a interpretace behaviorálního modelu

The objective of the study is to present post-excavation methods of work with stratigraphic and pottery data with the aim of creating a relative chronology of the multi-layered site based on a phased sequential model. Exploratory and multidimensional (multivariate) statistical methods of...