Katedra archeologie / Department of Archeology

Kolekce


Recent Submissions

Čapek, Ladislav , Preusz, Michal
Středověké a novověké hrnčířské pece v Čechách - kritické zhodnocení výpovědních možností studia

Pottery kilns count among archaeological finds evidencing the direct production of pottery. An overview summarizing all archeologically known examples of medieval and early modern-age kilns placing them in a broader comparative European context is still missing in the Czech Republic. This co...

Gersdorfová, Zlata
Pečeti pánů z Krumlova

The article bring a summarizing treatise of the seals of the Lords of Krumlov, one of the branches of the Vítkovec family. The oldest preserved seals date back to 1259 (?), the youngest to 1310. A total of 15 seals of the Lords of krumlova have remained preserve...

Chroustovský, Luboš
První interdisciplinární seminář Doktorandské školy archeologie (ve spolupráci Západočeské univerzity v Plzni, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Archeologického ústavu AV ČR vPraze)

Vostracký, Zdeněk , Sedláček, Jan , Mužík, Václav
Coupled tests including parameters TF and SLF of high voltage SF6 circuit breakers

Early medieval pins made of different materials belong with less common finds in a broader European context. Newly discovered specimens, especially from Kněží hora, near Katovice and Tismice, bear witness of the spreading of these artefacts and possible differences in clothing at early&...

Rohan, Eduard , Lukeš, Vladimír
Homogenization of the vibro–acoustic transmission on perforated plates

Kněží hora near Katovice (Strakonice district) is one of the largest south-Bohemian early medieval hillforts, dating from the 9th – early 10th century. The existing information about the hillfort was chiefly based on research carried out by B. Dubský in 1946. In recent years t...