Katedra archeologie / Department of Archeology

Kolekce


Recent Submissions

Vařeka, Pavel
Archeologie komunismu. Příspěvek k odhalování represivních strategií totalitních režimů

Archaeological research has begun to examine the recent past associated with the crimes of totalitarian regimes in the 20th century. The article describes current research.

Chroustovský, Luboš
On public archaeology in Poland: an interview with Roksana Chowaniec

An interview with Roksana Chowaniec (an Associate Professor at the Institute of Archaeology, University of Warsaw) on the public archaeology in Poland (its history, development and current issues).

Procházka, Milan
Hradní architektura severozápadního Balkánu jako adaptace křesťanské stavby ve službách islámu

Menšík, Petr
Pazourek jako skalpel aneb první operace v pravěku

Kyselková, Eliška
Mozek jako odpověď. Neuropsychologie v kognitivní archeologii