Title: Návrh nouzového akumulátorového pohonu rovnacího lisu
Other Titles: Engineering design of emergency accumulator drive of a straightening hydraulic press
Authors: Badal, Miloš
Advisor: Duník, Miroslav
Referee: Hlaváč, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3021
Keywords: zdroj tlaku;vakový akumulátor;hydraulický obvod
Keywords in different language: power source;bladder accumulator;hydraulic circuit
Abstract: V této bakalářské práci bylo popsáno několik druhů základních hydraulických akumulátorů jako zdroj tlaku. V další části byl vybrán vakový hydraulický akumulátor pro použití jako nouzový zdroj tlaku pro dílenský rovnací lis. Také byl popsán konkrétní návrh obvodu pro nouzové zvedání beranu rovnacího lisu s popisem jednotlivých komponent použitých v navrhovaném hydraulickém obvodu.
Abstract in different language: Several basic types of accumulators meant as sources of hydraulic pressure were described in this bachelor thesis. In the next part of the thesis a hydraulic bladder accumulator was selected to be used as an emergency source of pressure for a workshop straightening press. There was also described particular design of a circuit for emergency uplift of a hammer of a straightening press with a description of individual components used in the proposed hydraulic circuit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Badal_Milos_ S11B0003K.pdfPlný text práce4,03 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Badal.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Badal.pdfPosudek oponenta práce725,02 kBAdobe PDFView/Open
Badal.pdfPrůběh obhajoby práce1,09 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3021

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.