Název: Návrh nouzového akumulátorového pohonu rovnacího lisu
Další názvy: Engineering design of emergency accumulator drive of a straightening hydraulic press
Autoři: Badal, Miloš
Vedoucí práce/školitel: Duník, Miroslav
Oponent: Hlaváč, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3021
Klíčová slova: zdroj tlaku;vakový akumulátor;hydraulický obvod
Klíčová slova v dalším jazyce: power source;bladder accumulator;hydraulic circuit
Abstrakt: V této bakalářské práci bylo popsáno několik druhů základních hydraulických akumulátorů jako zdroj tlaku. V další části byl vybrán vakový hydraulický akumulátor pro použití jako nouzový zdroj tlaku pro dílenský rovnací lis. Také byl popsán konkrétní návrh obvodu pro nouzové zvedání beranu rovnacího lisu s popisem jednotlivých komponent použitých v navrhovaném hydraulickém obvodu.
Abstrakt v dalším jazyce: Several basic types of accumulators meant as sources of hydraulic pressure were described in this bachelor thesis. In the next part of the thesis a hydraulic bladder accumulator was selected to be used as an emergency source of pressure for a workshop straightening press. There was also described particular design of a circuit for emergency uplift of a hammer of a straightening press with a description of individual components used in the proposed hydraulic circuit.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Badal_Milos_ S11B0003K.pdfPlný text práce4,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Badal.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Badal.pdfPosudek oponenta práce725,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Badal.pdfPrůběh obhajoby práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3021

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.