Název: Hlavní pohon pro soustruhy
Další názvy: Main propulsion system for lathes
Autoři: Krigl, Oldřich
Vedoucí práce/školitel: Krátký, Jaroslav
Oponent: Hudec, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3022
Klíčová slova: soustruh;převodovka;motor;otáčky;namáhání;převod;točivý moment;CAD;PREV
Klíčová slova v dalším jazyce: utility cars;buses;bus bodies;design;aerodynamics;air resistance;circumfluence;CAD;CFD;computer simulation
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá návrhem hlavního pohonu pro soustruh. Od výběru motoru přes navržení jednotlivých převodových stupňů, ozubených soukolích až k navržení příslušného hřídele. Řešení bylo navrženo do kinematického schématu a veškeré výpočty byly překontrolovaný pomocí softwaru PREV. Zpracováním bakalářské práce mně pomohlo si rozšířil znalosti o funkčnosti převodovky.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis dissert on design of bodywork of a two-axles middle-class bus in three variants, computer simulation of circumfluence around the bus-body and calculating of chosen drive-parameters. Aerodynamic characteristics and the coefficient of air resistance were obtained by software Fluent.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Krigl Oldrich BP-Hlavni pohon pro soustruhy.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Krigl.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Krigl.pdfPosudek oponenta práce782,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krigl.pdfPrůběh obhajoby práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3022

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.