Název: Pohon a podvozek modelu tanku
Další názvy: Drive and chassis of a tank model
Autoři: Kuchař, Radovan
Vedoucí práce/školitel: Němec, Ladislav
Oponent: Roubal, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3025
Klíčová slova: převodovka;hřídel;model;tank;řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: transmission;shaft;model;tank;control
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje návrh koncepce pohonu a podvozku tanku a konstrukční řešení příslušných komponent (spojka, převodovka, řízení). Návrh řízení modelu tanku a vypracované 3D modely s potřebnou výpočtovou a výkresovou dokumentací.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor of work includes design concepts and drive the tank and the chassis design of the components (clutch, gearbox, steering). Design of the tank and the model developed 3D computational models with the necessary documentation and drawings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Radovan Kuchar AK.2011-2012.pdfPlný text práce4,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Kuchar.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Kuchar.pdfPosudek oponenta práce779,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuchar.pdfPrůběh obhajoby práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3025

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.