Title: Pohon a podvozek modelu tanku
Other Titles: Drive and chassis of a tank model
Authors: Kuchař, Radovan
Advisor: Němec, Ladislav
Referee: Roubal, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3025
Keywords: převodovka;hřídel;model;tank;řízení
Keywords in different language: transmission;shaft;model;tank;control
Abstract: Bakalářská práce obsahuje návrh koncepce pohonu a podvozku tanku a konstrukční řešení příslušných komponent (spojka, převodovka, řízení). Návrh řízení modelu tanku a vypracované 3D modely s potřebnou výpočtovou a výkresovou dokumentací.
Abstract in different language: Bachelor of work includes design concepts and drive the tank and the chassis design of the components (clutch, gearbox, steering). Design of the tank and the model developed 3D computational models with the necessary documentation and drawings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Radovan Kuchar AK.2011-2012.pdfPlný text práce4,75 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Kuchar.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Kuchar.pdfPosudek oponenta práce779,23 kBAdobe PDFView/Open
Kuchar.pdfPrůběh obhajoby práce1,08 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3025

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.