Title: Využití PowerShellu pro správu Windows sítě
Other Titles: Usage of PowerShell for Windows network management
Authors: Dušek, Václav
Advisor: Pešička, Ladislav
Referee: Lipka, Richard
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3028
Keywords: PowerShell;skript;cmdlet;Active Directory;PHP;modul
Keywords in different language: PowerShell;script;cmdlet;Active Directory;PHP;module
Abstract: PowerShell je rozšiřitelným shellem se skriptovacím jazykem pro Windows. Cílem této práce je prozkoumat jeho možnosti z hlediska správy Windows sítě a Active Directory domény. Dále navrhnout vhodné činnosti pro správu sítě, ke kterým bude PowerShell využit, a vytvořit aplikaci, kterou bude tyto činnosti možné ovládat. Pro aplikaci bylo zvoleno webové prostředí, které obsahuje celkem pět modulů oblastí pro správu sítě. Aplikace je dále rozšiřitelná a je možné přidávat další moduly nebo modifikovat současné. Součástí práce je oveření funkčnosti ve virtuálním prostředí.
Abstract in different language: PowerShell is extensible shell with scripting language for Windows. The objective of diploma thesis is to investigate its options in terms of Windows network management and Active directory domain. Next aim is suggest appropriate activities for network management that will be used and create an application that these activities will be controlled. For this application was chosen web interface, that contains five modules for network management. Application is also extensible and adding next modules or modify current modules is possible. The functionality of the application will be verified in the virtual environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DiplomovaPrace_Dusek.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
A09N0036Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce127,47 kBAdobe PDFView/Open
A09N0036Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce403,04 kBAdobe PDFView/Open
A09N0036Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce253,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3028

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.