Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMautner, Pavel
dc.contributor.authorPetrman, Pavel
dc.contributor.refereeVařeka, Lukáš
dc.date.accepted2012-06-19
dc.date.accessioned2013-06-19T06:31:24Z
dc.date.available2010-08-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:31:24Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-17
dc.identifier41390
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3038
dc.description.abstractTato diplomová práce popisuje implementaci algoritmu Dynamic Time Warping pro korekci časové latence jednotlivých komponent záznamu evokovaných potenciálů. Hlavní motivací práce je zlepšit výsledky vyhodnocení záznamů ERP dat poskytnutím lepší metody průměrování, díky které budou lépe zobrazeny signifikantní elementy v zaznamenaných datech. V úvodu práce je nastíněna problematika vyhodnocování záznamů evokovaných potenciálů a objasněna motivace pro korekci proměnlivé časové latence jednotlivých komponent, popsány známé metody korekce proměnlivé latence a standardní programové prostředky pro zpracovávání záznamů EEG. Po teoretickém úvodu je objasněna volba metody Dynamic Time Warping. Metoda byla oproti popisu v literatuře upravena tak, že poskytuje dobré výsledky i pro data s malým odstupem signálu od šumu, a implementována jako zásuvný modul programu EEGLAB. Následují implementační detaily a popis funkcí programu. Závěr práce tvoří zhodnocení dosažených výsledků s popisem vlivu jednotlivých parametrů na charakter výsledku.cs
dc.format50 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectEEGcs
dc.subjectevokované potenciálycs
dc.subjectzpracování signálucs
dc.subjectzpracování analogového signálucs
dc.subjectDTWcs
dc.subjectdynamic time warpingcs
dc.subjectmapování časové osycs
dc.subjectsouhrnný průměrcs
dc.titleMetody zpracování ERP signálůcs
dc.title.alternativeMethods for ERP signal processingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra informatiky a výpočetní technikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis master's thesis addresses the subject of processing of recorded event-related potential (ERP) data for the purposes of expert interpretation, namely the issue of averaging. Starting with a brief introduction to ERP averaging, the introductory part lists selected methods available that are used for processing of raw ERP data to achieve better results of averaging with discussion of feasibility of each method for purposes of this thesis. The method selected for implementation as a part of the thesis work, the Dynamic Time Warping method, is described in detail in following section with emphasis on modifications made to the method that greatly improve its usability and results. Follow a brief comment on selected implementation details and a commented summary of achieved results. The Dynamic Time Warping method, as promising as may sound in cited papers, proved to be of a very limited benefit when applied to general recording data that has not been processed in order to achieve good results. In this thesis an improved version of this method is proposed that improve results considerably and an implementation of this improved method is provided as a plug-in module for EEGLAB.en
dc.subject.translatedEEGen
dc.subject.translatedevent-related potentialsen
dc.subject.translatedsignal processingen
dc.subject.translatedanalog signal processingen
dc.subject.translatedDTWen
dc.subject.translateddynamic time warpingen
dc.subject.translatedgrand averageen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavel_Petrman-Diplomova_prace.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
A09N0096Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce305,55 kBAdobe PDFView/Open
A09N0096Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce288,49 kBAdobe PDFView/Open
A09N0096Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce166,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3038

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.