Title: Nonparametric Kernel Regression and Its Real Data Application
Other Titles: Nonparametrická jádrová regrese a její aplikace na souboru reálných dat
Authors: Ťoupal, Tomáš
Vávra, František
Issue Date: 2017
Publisher: Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Králové
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/30441
ISBN: 978-80-7435-678-0
Keywords: Neparametrické jádrové odhady, regresní funkce, jádrové funkce, vyhlazovací parametr, Penalizační metody, metoda RSS, metoda křížové validace, MSE.
Keywords in different language: Nonparametric kernel estimation, regression function, kernel function, smoothing parameter, Penalty methods, RSS method, Cross-validation method, MSE.
Abstract: Tento článek se zabývá problémem neparametrického jádrového odhadu, zejména neparametrického jádrového odhadu regresních funkcí. Uvedený neparametrický přístup je užitečný v případě, když potřebujeme najít "nějaký" vztah mezi dvojicí proměnných pro další analýzu. Existuje mnoho oblastí aplikace v makroekonomii, a proto se tento dokument zaměřuje na odhady regresních funkcí na některých vybraných souborech skutečných dat (počet úmrtí, sňatky a narození apod.). Nejprve jsou popsány neparametrické jádrové odhady regresní funkce s pomocí Nadaraja-Watsona přístupu a vlivy hlavních parametrů (vyhlazovací parametr, jádrová funkce apod.) na vlastnosti regresní funkce. Dále je analyzován vyhlazovací parametr a jeho odhady různými přístupy (penalizační metody, metoda RSS, metoda křížové validace a další navrhované metody). Získané výsledky jsou aplikovány a následně diskutovány.
Rights: Plný text není přístupný.
© Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Králové
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MME_2017_Toupal.pdf981,16 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30441

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD