2007

Kolekce


Recent Submissions

Hirt, Tomáš
Eriksen, Thomas H.: 2007. Antropologie multikulturních společností: rozumět identitě. Triton : Praha/Kroměříž

Budilová, Lenka
Studium příbuzenství a sociální antropologie

The article is about the study of kinship and the social anthropology. Till the 60`s of 20th century was study of kinship the main part of social anthropology, at the beginning of 90`s came a revival of this studies. The article contains about the main theorie...

Toušek, Ladislav
Zaměřované interview a focus groups. Mertonův příspěvek k metodologii sociálních věd

The article attempts to examine broadly the origin and the application of the focused interview method which was developed by Robert K. Merton in the 1940´s during his cooperation with Paul Lazarsfeld in the field of communication research. Although this method is freq...

Henig, David
Transnacionalismus

This article contains about the transnationalism, its short history and mainly the current situation. There is also a description of transnational anthropology and the results of the anthropological research are mentioned.

Hirt, Tomáš
Přehled nejasností spjatých s konceptem etnicity v perspektivě post-barthovských přístupů

The article contains of the list of the unclearness connected with the concept of ethnicity in perspective of post-Barth`s approaches.