2016

Kolekce


Recent Submissions

Kolářová, Ester
Oldřich Kašpar – O červeném sporťáku a jiné současné pověsti a fámy z Mexika (2016)

Woitsch, Jiří
Jan Pohunek – Stíny mezi stromy: extravilán v současných pověstech (2015)

Chroustovský, Luboš , Chlevišťan, Jiří
Mezinárodní den archeologie v laboratořích Katedry archeologie a Katedry antropologie FF ZČU (15.10. 2016)

Šlechta, Daniel
Zpráva z 12. mezinárodní studentské vědecké konference AntropoWebu „Antropologie a etika“

Pátková, Simona
Obraz mateřství v 19. století