2016

Kolekce

13 items
15 items

Recent Submissions


Seznam autorů

Morávková, Naděžda
Vědecká konference Média a dějiny, 9. – 10. listopadu 2016 v Opavě

Breitfelder, Miroslav
I. kongres Czechoznawstwa polskiego, 24. – 26. října, Wroclaw

Morávková, Naděžda
IX. mezinárodní sympózium Domácích muzeí – „Tradice a památky kulinární kultury. Svatba. /Międzynarodowe IX Forum Muzeów Domowych – sympozjum „Tradycje i zabytki kultury kulinarnej. Wesela”. Kudowa- -Zdrój – Česká Skalice, 24. – 25. 9. 2016 .

Morávková, Naděžda
Irena KORBELÁŘOVÁ (ed.), Kulinární kultura Slezska a střední Evropy. Východiska, metody, interdisciplinarita, Slezská univerzita v Opavě, Opava 2015, 271 s.