Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorXu, Junqing
dc.contributor.authorZhang, Peng
dc.contributor.authorHaule, Kristjan
dc.contributor.authorMinár, Jan
dc.contributor.authorWimmer, Sebastian
dc.contributor.authorEbert, Hubert
dc.contributor.authorCohen, Ronald E.
dc.date.accessioned2018-12-21T11:01:08Z-
dc.date.available2018-12-21T11:01:08Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationXU, J., ZHANG, P., HAULE, K., MINÁR, J., WIMMER, S., EBERT, H., COHEN, R. E. Thermal Conductivity and Electrical Resistivity of Solid Iron at Earth’s Core Conditions from First Principles. PHYSICAL REVIEW LETTERS, 2018, roč. 121, č. 9, s. [1-5]. ISSN 0031-9007.en
dc.identifier.issn0031-9007
dc.identifier.uri2-s2.0-85053151484
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/30741
dc.description.abstractVypočítáme tepelnou vodivost a elektrický odpor pevného hcp Fe na tlaky a teploty jádra Země. Získáváme tepelné a elektrické vodivosti, které jsou v souladu s experimenty, které uvádějí přiměřenou chybu. Předpovídaná tepelná vodivost je snížena z předchozích odhadů, které zanedbávají rozptyl elektronů a elektronů.cs
dc.format6 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherAmerican Physical Societyen
dc.rights© American Physical Societyen
dc.subjectDFT, DMFT, KKR, Bolzman teória, Kubo formalizmuscs
dc.titleThermal Conductivity and Electrical Resistivity of Solid Iron at Earth’s Core Conditions from First Principlesen
dc.title.alternativeTermálna vodivosť a elektrický odpor železa za podmienok podobných v jadre Zemegule: Výpočty z prvých princípovcs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedWe compute the thermal conductivity and electrical resistivity of solid hcp Fe to pressures and temperatures of Earth’s core. We obtain thermal and electrical conductivities that are consistent with experiments considering reasonable error. The predicted thermal conductivity is reduced from previous estimates that neglect electron-electron scattering.en
dc.subject.translatedDFT, DMFT, KKR, Bolzman theory, Kubo formalismen
dc.identifier.doi10.1103/PhysRevLett.121.096601
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number443408500013
dc.identifier.obd43923795
dc.project.IDinfo:eu-repo/grantAgreetment/EC/Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami /CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000358cs
Appears in Collections:OpenAire
Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
XZH+18_Cohen_PhysRevLett.121.096601-1.pdf808,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD