Název: Inverze idey "nového člověka" v románech Andreje Platonova
Další názvy: Inversion of Ideas "new man" in the novels of Andrei Platonov
Autoři: Pešková, Michaela
Citace zdrojového dokumentu: PEŠKOVÁ, Michaela. Inverze idey "nového člověka" v románech Andreje Platonova. In: Slavica Litteraria, 2010, roč. 13, č. 1-2, s. 47-53. ISSN 1212-1509.
Datum vydání: 2010
Nakladatel: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/30751
ISSN: 1212-1509
Klíčová slova: ruská literatura;20. století;Andrej Platonov;socialismus;Sovětský svaz;stalinismus
Klíčová slova v dalším jazyce: russian literature;20th century;Andrei Platonov;socialism;Soviet union;stalinism
Abstrakt: Autorka se zabývá invertovaným obrazem sovětského fenoménu „nového člověka“ v Platonovovýcch románech Čevengur a Kotlovan. Odklony od normy sleduje v rámci vybraných základních atributů „nového člověka“ (antiindividualismus, organizovanost, racionalita, potlačení tělesnosti a další). Autorka dospívá k závěru, že převrácení neprobíhá u Platonova vždy na úrovni negace, nýbrž spíše prostřednictvím problematizace ideologických principů, jejich zkosené, někdy travestijní interpretace. Takový způsob literárního zpracování velmi napomáhá porozumění samotnému konceptu „nového člověka“.
Abstrakt v dalším jazyce: The authoress deals with an inverted image of the Soviet phenomenon of the “New Man” in Platonov´s novels Cevengur and Kotlovan. She keeps under review departures from the norm within the frame of selected fundamental attributes of the “New Man” (anti-individualism, organization, rationality, suppression of materiality and other). The authoress comes to the conclusion that the inversion does not run, according to Platonov´s presentation, on negative level, but rather by means of problematization of ideological principles, their shifted, sometimes travesty interpretation. Such a method of literary treatment helps understanding the concept of the “New Man”.
Práva: © Slavica litteraria
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Inverze.odtPlný text39,89 kBOpenDocument TextZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/30751

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.