Název: Specializované CMS pro jazykové vzdělávání
Další názvy: Specialized CMS for Language Curricula
Autoři: Průša, Martin
Vedoucí práce/školitel: Valdman, Jan
Oponent: Brada, Přemysl
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3076
Klíčová slova: e-learning;Java EE;Spring framework;Hibernate;Websphere;DB2
Klíčová slova v dalším jazyce: e-learning;Java EE;Spring framework;Hibernate;Websphere;DB2
Abstrakt: Práce seznamuje čtenáře s CMS systémy vytvořenými na platformě Java EE a s možnostmi jejich customizace pro ukládání jazykového kurzu. Dále se práce zabývá analýzou potřeb jazykové školy pro uchovávání obsahu jazykového kurzu pro frontální i elearningovou výuku. V práci je popsán slovně i pomocí diagramů návrh CMS systému, který bude sloužit pro uchovávání jazykového obsahu, dle provedené analýzy. Jsou zde také popsány jednotlivé uživatelské role figurující v systému, jejich funkce a možnosti i celá funkčnost a správa systému. Práce v poslední části detailně popisuje implementaci navrženého systému, ukládání jazykového obsahu i jeho správu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis introduces revers to the CMS system created on the Java EE platform and system customization capabilities for saving language course. The thesis analyzes the needs of language school for keeping content of language courses for frontal and e-learning teaching. In the thesis, the design of CMS system that will be used for keeping language content according to the analysis is described in words and by diagrams. There are also described various user roles figuring in the system, its features, capabilities and the entire functionality of the system administration. In the last section, the thesis describes in detail the implementation of the proposed system, storing language content and its administration too.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Specializovane CMS pro jazykove vzdelavani _ Diplomova prace 2012.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0099Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce638,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0099Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce370,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0099Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce178,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3076

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.