Title: Specializované CMS pro jazykové vzdělávání
Other Titles: Specialized CMS for Language Curricula
Authors: Průša, Martin
Advisor: Valdman, Jan
Referee: Brada, Přemysl
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3076
Keywords: e-learning;Java EE;Spring framework;Hibernate;Websphere;DB2
Keywords in different language: e-learning;Java EE;Spring framework;Hibernate;Websphere;DB2
Abstract: Práce seznamuje čtenáře s CMS systémy vytvořenými na platformě Java EE a s možnostmi jejich customizace pro ukládání jazykového kurzu. Dále se práce zabývá analýzou potřeb jazykové školy pro uchovávání obsahu jazykového kurzu pro frontální i elearningovou výuku. V práci je popsán slovně i pomocí diagramů návrh CMS systému, který bude sloužit pro uchovávání jazykového obsahu, dle provedené analýzy. Jsou zde také popsány jednotlivé uživatelské role figurující v systému, jejich funkce a možnosti i celá funkčnost a správa systému. Práce v poslední části detailně popisuje implementaci navrženého systému, ukládání jazykového obsahu i jeho správu.
Abstract in different language: This thesis introduces revers to the CMS system created on the Java EE platform and system customization capabilities for saving language course. The thesis analyzes the needs of language school for keeping content of language courses for frontal and e-learning teaching. In the thesis, the design of CMS system that will be used for keeping language content according to the analysis is described in words and by diagrams. There are also described various user roles figuring in the system, its features, capabilities and the entire functionality of the system administration. In the last section, the thesis describes in detail the implementation of the proposed system, storing language content and its administration too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Specializovane CMS pro jazykove vzdelavani _ Diplomova prace 2012.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
A10N0099Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce638,53 kBAdobe PDFView/Open
A10N0099Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce370,61 kBAdobe PDFView/Open
A10N0099Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce178,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3076

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.