Title: Perspektivní bezpečnostní metody pro přímé bankovní kanály
Other Titles: Perspective security methods for direct banking systems.
Authors: Kučera, Jakub
Advisor: Klečková, Jana
Referee: Král, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3084
Keywords: autentizace;autentizační metody;přímé bankovnictví;detekce anomálií
Keywords in different language: authentication;authentication methods;direct banking;anomaly detection
Abstract: Tato práce si klade za cíl analyzovat a porovnat klasické i moderní autentizační metody využitelné pro oblast internetového, mobilního bankovnictví a klientských portálů jako jsou například čipové karty, risk-based systémy, biometrie. První část práce je zaměřena na porovnání jednotlivých autentizačních metod z několika hledisek (úroveň bezpečnosti, soulad s legislativou, uživatelský komfort apod.). V druhé části je podrobněji uvedena metoda bezpečnostního monitoringu zaměřená na analýzu chování uživatelů. Součásti práce je i ukázka možnosti praktického nasazení v reálném prostředí s využitím technologie Drools engine.
Abstract in different language: This work aims to analyze and compare classic and modern authentication methods which are useful for internet, mobile banking and client portals, like for example chip cards, riskbased systems and biometrics. In addition to authentication methods this work is focused on the modern security methods, like anomaly detection. First part of work contains comparing of various authentication methods from several aspects (level of security, compliance, comfort for user etc.). The second part provides method of user security monitoring in real environment using the JBoss Drools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_JKucera.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
A10N0082Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce387,56 kBAdobe PDFView/Open
A10N0082Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce482,76 kBAdobe PDFView/Open
A10N0082Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce166,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3084

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.