Název: Perspektivní bezpečnostní metody pro přímé bankovní kanály
Další názvy: Perspective security methods for direct banking systems.
Autoři: Kučera, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Klečková, Jana
Oponent: Král, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3084
Klíčová slova: autentizace;autentizační metody;přímé bankovnictví;detekce anomálií
Klíčová slova v dalším jazyce: authentication;authentication methods;direct banking;anomaly detection
Abstrakt: Tato práce si klade za cíl analyzovat a porovnat klasické i moderní autentizační metody využitelné pro oblast internetového, mobilního bankovnictví a klientských portálů jako jsou například čipové karty, risk-based systémy, biometrie. První část práce je zaměřena na porovnání jednotlivých autentizačních metod z několika hledisek (úroveň bezpečnosti, soulad s legislativou, uživatelský komfort apod.). V druhé části je podrobněji uvedena metoda bezpečnostního monitoringu zaměřená na analýzu chování uživatelů. Součásti práce je i ukázka možnosti praktického nasazení v reálném prostředí s využitím technologie Drools engine.
Abstrakt v dalším jazyce: This work aims to analyze and compare classic and modern authentication methods which are useful for internet, mobile banking and client portals, like for example chip cards, riskbased systems and biometrics. In addition to authentication methods this work is focused on the modern security methods, like anomaly detection. First part of work contains comparing of various authentication methods from several aspects (level of security, compliance, comfort for user etc.). The second part provides method of user security monitoring in real environment using the JBoss Drools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_JKucera.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0082Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce387,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0082Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce482,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0082Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce166,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3084

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.