Název: Chatovací robot
Další názvy: Chatting robot
Autoři: Strnad, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Nestorovič, Tomáš
Oponent: Matoušek, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3085
Klíčová slova: neinformovaně vedené dialogy;generování dialogů;chatovací robot;konverzace
Klíčová slova v dalším jazyce: uninformed conducting dialogue;generating dialogues;chat robot;conversation
Abstrakt: Cílem této práce je seznámení se s nástroji a metodami pro tvorbu síťových aplikací a zhodnocení těchto nástrojů, dále seznámení se s metodami generování neinformovaně vedených dialogů a s jazykem AIML (Artificial Intelligence Markup Language). Dalším cílem je pak návrh a implementace aplikace, která na základě uživatelského vstupu dokáže automaticky vygenerovat odpovídající výstup. Touto aplikací je chatovací robot, který konverzuje s uživateli jim srozumitelným přirozeným jazykem.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis conceives a chatting robot based on Artificial Intelligence Markup Language (AIML), an XML dialect for creating natural language software agents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
strnad.pdfPlný text práce526,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0043Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce283,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0043Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce690,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0043Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce174,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3085

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.