Title: Forced duffing equation with a non-strictly monotonic potential
Other Titles: Nucená Duffingova rovnice s nemonotónním potenciálem.
Authors: Tomiczek, Petr
Citation: TOMICZEK, P. Forced duffing equation with a non-strictly monotonic potential. In: 17th Conference on applied mathematics APLIMAT 2018 proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. s. 1007-1015. ISBN 978-80-227-4765-3.
Issue Date: 2018
Publisher: Slovak University of Technology in Bratislava
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/30864
ISBN: 978-80-227-4765-3
Keywords: ODR druhého řádu;periodický problém;variační metoda;kritický bod
Keywords in different language: Second order ODE;periodic problem;variational method;critical point
Abstract: Článek je věnován studiu existence řešení pro periodickou nelineární obyčejnou difereniální úlohu druhého řádu s tlumením u''(x)+ c u'(x)+g(x,u)=f(x) x in [0,T] , u(0)=u(T), u'(0)=u'(T), kde c je z R, g je Carath'eodoryova funkce, f je z L^1([0,T]), podíl g(x,s)/s leží mezi 0 a c^2/4+pi/(T^2) a potenciál není striktně monotónní. Základní technikou je variační metoda a věta o kritickém bodu
Abstract in different language: This article is devoted to study the existence of a solution to the periodic nonlinear second order ordinary differential equation with damping u''(x)+ c u'(x)+g(x,u)=f(x) x in [0,T] , u(0)=u(T), u'(0)=u'(T), where c in R, g is a Carath'eodory function, f in L^1([0,T]), a~quotient g(x,s)/s lies between 0 and c^2/4+pi/(T^2) and a potential is a non-strictly monotonic function. The technique we use are variational method and critical point theorem.
Rights: Plný text není přístupný.
© Slovak University of Technology in Bratislava
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1007_Tomiczek_ve_sborniku_je_Forced_Duffing.pdf831,82 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30864

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD