Název: Pomocné mezinárodní jazyky
Další názvy: International auxiliary languages
Autoři: Fránová, Radka
Hanzelínová, Lada
Citace zdrojového dokumentu: Kuděj: časopis pro kulturní dějiny. Roč. 17 (2016), č. 1-2, s. 156-177.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/kfi/vav/kudej/
http://hdl.handle.net/11025/30888
ISSN: 1211-8109
Klíčová slova: pomocný mezinárodní jazyk;umělý jazyk;dokonalý jazyk;plánovaný jazyk;univerzální jazyk
Klíčová slova v dalším jazyce: international auxiliary language;artificial language;perfect language;planned language;universal language
Abstrakt: Objasnění historických souvislostí a vymezení pomocných mezinárodních jazyků mezi jazyky plánovanými, dokonalými, filozofickými, umělými, apriorními, vytvořenými, světovými, univerzálními či kontaktovými – to jsou hlavní cíle této studie. Jak předložený text dokládá, pomocné mezinárodní jazyky nejsou pouze jazyky umělé, přestože jsou pro vznik historicky nejdůležitějším zdrojem; jsou podmnožinou jak jazyků umělých, tak i přirozených. Jejich význam dokládá i vznik samostatné disciplíny, interlingvistiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this study is to explain the historical context of origins and the place of international auxiliary languages among planned, perfect, philosophical, artificial, a priori, created, world, universal, and vehicular (contact) languages. Our contribution shows that although historically, artificial languages have been the most important source of auxiliary international languages, not all international auxiliary languages are artificial. They are a sub-group of both artificial and natural languages and their importance is attested by the existence of a separate scientific discipline, interlinguistics.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KFI)
Číslo 1-2 (2016)
Číslo 1-2 (2016)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Franova.pdfPlný text401,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/30888

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.