Název: Výuka informatiky a podpora informatického myšlení pomocí legorobotů na gymnáziích
Další názvy: Teaching computer science and support of computational thinking by lego robot at high school
Autoři: Frank, Filip
Citace zdrojového dokumentu: ISVK FPE 2018: Sborník příspěvků 8. Interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE: 20. června 2018 Plzeň, Česká Republika, s. 24-34.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/30896
ISBN: 978-80-261-0828-3
Klíčová slova: informatické myšlení;lego;legorobot;metodika
Klíčová slova v dalším jazyce: computational thinking;lego;legorobot;methodology
Abstrakt: Příspěvek se zabývá výukou informatiky a možnostmi podpory informatického myšlení pomocí legorobotů na gymnáziích. Zabývá se definováním informatického myšlení a podmínkami pro jeho podporu. Došlo k vysvětlení pojmu „legorobot“ a k navržení jeho možností, výhod a nevýhod využití ve výuce. Na závěr byla navržena metodika pro podporu informatického myšlení pomocí legorobotů. Tato metodika byla otestována na gymnáziu v Aši a výsledky popsány v případové studii.
Abstrakt v dalším jazyce: The paper deals with the teaching of computer science and the possibility of support of computational thinking by usage of legorobots at high schools. It deals with the definition of computational thinking and the ways for its support. The paper explains the term "legorobot" and suggests its possibilieties, advantages and disadvantages during computer science lessons. Finally, paper tries to make methodology. Methodology suggests ways how to support computational thinking during computer science lessons by legorobots. This methodology was tested at high school at Aš and the results were described in a case study.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:ISVK FPE 2018
ISVK FPE 2018

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Frank2.pdfPlný text495,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/30896

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.