Název: Efektivní nástroje pro formát výuky převrácená třída v hodinách angličtiny
Další názvy: Effective tools for flipping english language classes
Autoři: Havránková, Tereza
Citace zdrojového dokumentu: ISVK FPE 2018: Sborník příspěvků 8. Interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE: 20. června 2018 Plzeň, Česká Republika, s. 49-53.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/30898
ISBN: 978-80-261-0828-3
Klíčová slova: převrácená třída;mobilní aplikace;video aplikace;anglický jazyk
Klíčová slova v dalším jazyce: flipped learning;mobile apps;video apps;English language
Abstrakt: Článek se věnuje formátu výuky převrácené třídy a jeho využití v hodinách anglického jazyka. První část je zaměřena na definici pojmu převrácená třída a věnuje se realizovaným výzkumům v této oblasti. Druhá část představuje nástroje a aplikace, které jsou vhodné k přípravě výuky ve formátu převrácená třída.
Abstrakt v dalším jazyce: The text is aimed at flipped learning and the implementation in the English language classroom. The first part presents the definition of flipped learning and the outcomes of recent studies. The second part is focused on different tools and applications that help to achieve an effective flipped classroom model.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:ISVK FPE 2018
ISVK FPE 2018

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Havrankova.pdfPlný text366,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/30898

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.