Název: Analýza spokojenosti zákazníků v Karlovarském kraji
Další názvy: Research of satisfaction of customers in the Region of Karlovy Vary
Autoři: Marhounová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Klatová, Eliška
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3090
Klíčová slova: marketingový výzkum;spokojenost zákazníka;dotazník;ubytovací a stravovací služby;lázeňství
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing research;customer satisfaction;questionnaire;accommodation and catering services;spa
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na téma analýza spokojenosti zákazníků v Karlovarském kraji. Teoretická část se zabývá marketingovým výzkumem, výzkumem spokojenosti zákazníka a stručným popisem ubytovacích a stravovacích služeb. Praktická část obsahuje informace o Karlovarském kraji, jeho návštěvnících a významných městech tohoto kraje. Dále je v praktické části analyzována nabídka ubytovacích a stravovacích služeb. Na základě vyplněných dotazníků, byla provedena analýza spokojenosti zákazníků. Z výsledků této analýzy byla navrženy opatření na zlepšení a zvýšení spokojenosti zákazníků. Praktická část práce je doplněna důležitými tabulkami a grafy, které ilustrují zkoumanou problematiku.
Abstrakt v dalším jazyce: The project is focused on analysis of customer satisfaction in the Region of Karlovy Vary. The theoretical part deals with marketing research, research of customer´s satisfaction and short description of accommodation and catering services. The practical part includes information about the Region of Karlovy Vary, visitors and important towns in this Region. Based on these completed questionnaires was analyzed the customer´s satisfaction. From the results of this analysis were proposed measures to improve and increase customer´s satisfaction. The practical part is supplemented by relevant tables and graphs that illustrate the explored issues.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce825,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marhounova v.pdfPosudek vedoucího práce643,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marhounova o.pdfPosudek oponenta práce673,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marhounova o.PDFPrůběh obhajoby práce106,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3090

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.