Title: Aspekty výroby kovových součástí pomocí 3D tisku
Other Titles: The aspects of metal parts manufacturing using 3D printing
Authors: Nozar, Martin
Zetková, Ivana
Hanzl, Pavel
Daňa, Milan
Citation: NOZAR, M., ZETKOVÁ, , HANZL, P., DAŇA, M. Aspekty výroby kovových součástí pomocí 3D tisku. Strojírenská technologie, 2018, roč. 23, č. 1, s. 23-30. ISSN: 1211-4162
Issue Date: 2018
Publisher: Univerzita J. E. Purkyně
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/30902
ISSN: 1211-4162
Keywords: 3D tisk;orientace při tisku;procesní náklady;tiskové náklady
Keywords in different language: 3D printing;build orientation;processing time;build cost
Abstract: V poslední době vzbudil 3D tisk mimořádný zájem, protože je díky němu možné vytvářet složité kompaktní tvary a struktury, které není možné vyrobit žádným klasickým výrobním postupem. Aditivním technologiím se podařilo proniknout do řady odvětví, kde jsou využívány k výrobě součástí a objektů nejen z plastu, ale i např. z papíru, betonu, kompozitních materiálů nebo kovů. Takové produkty přitom vykazují stejné nebo dokonce lepší vlastnosti než by měly, pokud by byly vyrobené pomocí běžných stavebních, obráběcích nebo tvářecích technologií. Tyto technologie ale stále mají svá omezení, a tak pro každého, kdo je chce smysluplně a efektivně využívat, je nezbytný přehled o možnostech a specificích vlastního výrobního procesu a jeho produktů. Většinou přitom nejsou ani tak důležité parametry samotného výrobního procesu, jako vlastnosti výsledného produktu, především jeho cena, kvalita a čas dokončení. Tento článek se proto snaží zodpovědět některé otázky, které mohou mít potenciální zákazníci při zvažování výroby prostřednictvím 3D tisku a přiblížit jeho výhody a omezení. Speciální pozornost je zde věnována 3D tisku z kovových materiálů, jehož zvláštnosti jsou předvedeny na příkladu tisku jednoduché součásti, která byla tištěna různými způsoby, v různých počtech a velikostech. Článek uvádí experiment provedený v reálném prostředí pomocí technologie DMLS a dokumentuje, jak sledované aspekty výroby ovlivňují cenu, celkový čas tisku a kvalitu výsledné komponenty.
Abstract in different language: In recent years, the 3D printing attracted an extraordinary interest thanks to its ability to create complex shapes and structures virtually unattainable using classical production processes. Additive technologies have succeeded in penetrating into a number of industry branches, which use them for production of various components and objects not only from plastic, paper or concrete, but also from composite materials or metals. Such products have the same or even better properties than their predecessors made by building, machining or forming technologies. These technologies have still some drawbacks and therefore, everybody, who intends to take full advantage of their potential, needs an insight into possibilities and specifics of the production process itself and its products. As a rule, production process parameters are not as decisive as final product characteristics, especially the price, quality and delivery date. Therefore, this article tries to answer elementary questions that customers might have when considering production using 3D printing, and to describe its specifics and possibilities. Special attention is paid to metal 3D printing, whose specifics are illustrated using the example of printing a simple component, printed in various ways, in different quantities and sizes. The article documents an experiment conducted under real conditions using DMLS technology, which shows how differences in ways of printing affect the price, the processing time, and the quality of the final component.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Univerzita J. E. Purkyně
Appears in Collections:Články / Articles (KTO)
Články / Articles (KMM)
Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Aspekty výroby kovových součástí pomocí 3D tisku.pdf5,75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30902

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD