Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSmolík, Luboš
dc.contributor.authorRendl, Jan
dc.contributor.authorDyk, Štěpán
dc.contributor.authorPolach, Pavel
dc.contributor.authorHajžman, Michal
dc.date.accessioned2019-02-04T11:00:17Z-
dc.date.available2019-02-04T11:00:17Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSMOLÍK, L., RENDL, J., DYK, Š., POLACH, P., HAJŽMAN, M. Threshold stability curves for a nonlinear rotor-bearing system. Journal of sound and vibration, 2019, roč. 442, č. March, s. 698-713. ISSN 0022-460X.en
dc.identifier.issn0022-460X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/30914
dc.description.abstractNávrhové parametry ložisek s olejovým filmem ovlivňují stabilitu systému rotor-ložisko, která může být charakterizována pomocí tzv. mezní rychlosti a mezní křivky (závisející na úhlové rychlosti čepu hřídele a zvoleném konstrukčním parametru). Článek obsahuje podrobnou studii zabývající se tvarem prahových křivek tuhého rotoru podepřeného kluzným ložiskem. Je prezentováno dříve neuveřejněné porovnání mezních stabilitních křivek získaných za použití různých modelů hydrodynamické síly. Hydrodynamická síla je simulována pomocí čtyř přístupů: model nekonečně krátkého ložiska (IS), model nekonečně krátkého ložiska rozšířený o multiplikativní korekční polynomy platný pro ložiska konečné délky (IScor), výpočet s využitím metody konečných diferencí a výpočet s využitím metody konečných prvků. Dále je zkoumán vliv úhlového zrychlení na mez stability. Představené mezní stabilitní křivky jsou porovnány s analyticky vypočítanými stabilitními křivkami platnými pro IS model.cs
dc.format16 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherElsevieren
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights© Elsevieren
dc.subjecthydrodynamické mazánícs
dc.subjectrotorová dynamikacs
dc.subjecthydrodynamická sílacs
dc.subjectReynoldsova rovnicecs
dc.subjectstabilitacs
dc.titleThreshold stability curves for a nonlinear rotor-bearing systemen
dc.title.alternativeMezní stabilitní křivky nelineárního systému rotor-ložiskocs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedDesign parameters of fluid film bearings affect the stability of rotor-bearing systems, which can be characterized using so called threshold speed and a threshold curve (depending on a shaft speed and a chosen design parameter). The paper brings a detailed study of the shape of the threshold curve for a rigid rotor supported on a plain bearing. A novel comparison of stability threshold curves obtained employing various approaches to the hydrodynamic force modelling for all relevant bearing parameters is presented. Hydrodynamics forces are solved using four approaches: the infinitely short (IS) approximation, the infinitely short approximation extended by multiplicative correction polynomials for finite-length journal bearings (IScor), the finite differences method and the finite elements method. The influence of run-up time and acceleration is also investigated. All obtained threshold curves are compared to the analytical expressions for the threshold curves calculated for the IS approximation.en
dc.subject.translatedhydrodynamic lubricationen
dc.subject.translatedrotor dynamicsen
dc.subject.translatedhydrodynamic forceen
dc.subject.translatedReynolds equationen
dc.subject.translatedstabilityen
dc.identifier.doi10.1016/j.jsv.2018.10.042
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number454153100040
dc.identifier.obd43924215
dc.project.IDGA17-15915S/Nelineární dynamika rotujících systémů s uvažováním nestabilit v olejovém filmu s důrazem na lokální jevycs
Appears in Collections:Články / Articles (KME)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
JSV-D-18-00672.pdf5,98 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30914

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD