Title: Interrelationships among macrostress, microstructure and mechanical behavior of sputtered hard Ti(Al,V)N films
Other Titles: Vzájemné vztahy mezi pnutím, mikrostrukturou a mechanickým chováním naprašovaných tvrdých Ti(Al,V)N vrstev
Authors: Jaroš, Martin
Musil, Jindřich
Haviar, Stanislav
Citation: JAROŠ, M., MUSIL, J., HAVIAR, S. Interrelationships among macrostress, microstructure and mechanical behavior of sputtered hard Ti(Al,V)N films. MATERIALS LETTERS, 2019, roč. 235, č. 15 JAN 2019, s. 92-96. ISSN: 0167-577X
Issue Date: 2019
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85054318792
http://hdl.handle.net/11025/30919
ISSN: 0167-577X
Keywords: Ti(Al,V)N vrstvy;tvrdost;pnutí;energie;mikrostruktura;struktura;mechanické vlastnost;odolnost vůči vzniku trhlin
Keywords in different language: Ti(Al, V)N films;Hardness;Macrostress;Energy;Microstructure;Structure;Mechanical properties;Resistance to cracking
Abstract: Článek pojednává o vlivu kompresního pnutí ve vrstvách Ti(Al,V)N na jejich mechanické vlastnosti, strukturu, mikrostrukturu a odolnost vůči vzniku trhlin. Pnutí je kontrolováno energií Ebi dodanou do rostoucí vrstvy bombardujícími ionty. Ti(Al,V)N vrstvy byly naprašovány duálním magnetronem s uzavřeným magnetickým polem. Je ukázáno, že (1) kompresní pnutí zvyšuje tvrdost H vrstvy a poměr H/E*, (2) vrstvy vykazují hustou nekolumnární strukturu bez pórů, pokud energie Ebi ≥ 3 MJ/cm^3, (3) zvýšená odolnost vůči vzniku trhlin je řízena mechanickými vlastnostmi, mikrostrukturou a pnutím.
Abstract in different language: The article reports on the influence of a compressive macrostress in the Ti(Al,V)N films on their mechanical properties, structure, microstructure, and resistance to cracking. The macrostress is controlled by the energy Ebi delivered into the growing film by bombarding ions. The Ti(Al,V)N films were sputtered by a dual magnetron with closed magnetic field. It is shown that (1) the compressive macrostress increases the hardness H of the film and the ratio H/E*, (2) the films exhibits a dense, voids-free, non-columnar microstructure in the case when energy Ebi ≥ 3 MJ/cm^3, (3) the enhanced resistance to cracking of the films is controlled by its mechanical properties, microstructure and macrostress.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (MMI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OBD19_Jaros,Musil,Haviar_clanek.pdf1,14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30919

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD