Title: Několik poznámek k možnostem interpretace hrobu únětické kultury z Holubic, okr. Praha-západ
Other Titles: A couple of Observations on a Possible Interpretation of the Úněticean Grave in Holubice, Praha-západ District
Authors: Dobisíková, Miluše
Hložek, Josef
Menšík, Petr
Citation: DOBISÍKOVÁ, M., HLOŽEK, J., MENŠÍK, P. Několik poznámek k možnostem interpretace hrobu únětické kultury z Holubic, okr. Praha-západ. Acta Musei Nationalis Pragae, 2018, roč. 72, č. 1-2, s. 29-36. ISSN 2570-6845.
Issue Date: 2018
Publisher: Národní muzeum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/30929
ISSN: 2570-6845
Keywords in different language: Czech Republic;Early Bronze Age;skeleton grave;skull injury
Abstract: Odkrytý hrob prezentovaný v článku je výjimečný částečně zhojeným poraněním lebky. Tento nález tak rozšiřuje spektrum doposud registrovaných poranění, která vyžadovala nejen ošetření mající charakter chirurgického zásahu, ale také dlouhodobou péči. Zároveň pak nález ilustruje kvalitu péče, která byla hodnocenému jedinci dostupná. Prozatím nám však chybí informace o tom, zda byla takováto péče dostupná všem příslušníkům únětické kultury, nebo jen určité sociální skupině. Informace, které by umožnily řešení těchto otázek na úrovni statistické významnosti, je možné očekávat pouze od dalších archeologických odkryvů. S ohledem na charakter samotného hrobu i dochovanou výbavu, která hodnoceného jedince provázela na jeho poslední cestě, je možné dovozovat, že spíše nepatřil k nejníže postaveným příslušníkům únětické kultury.
Abstract in different language: The present study is an archaeological and anthropological analysis of a grave pertaining to the Únětice culture and discovered in Holubice, in the Praha-západ district. In the tomb pit the remains of an adult male laid on his right side with his lower limbs sharply bent, had been buried. The skeleton was found to be only partially preserved. Only the frontal bone (os frontale), the major part of the left parietal bone (parietale sin) and a part of the left temporal bone (temporale sin) were preserved. The preserved part of the skull presents signs of a slash trauma including a skull penetration. Even though the bones went through an advanced healing process, the wound had remained open. The nature of the injury indicates that the wound was surgically treated and loose bone fragments were removed. The injury had not been fatal and the individual lived for some time after. The discovered grave is unique not only for its unusual and highly accurately datable grave goods, but above all for standing as proof of the considerable medical knowledge of the people from the Únětice culture.
Rights: Plný text není přístupný.
© Národní muzeum
Appears in Collections:Články / Articles (KAR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
NM_ACTAh_c1_2018_web_dobisikova.pdf1,52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30929

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD