Title: Možnosti rekonstrukce kroje doby bronzové na základě analýzy povrchu bronzových náramků
Other Titles: On the possibility to reconstruct the Bronze Age costume on the basis of analysis of surfaces of bronze bracelets
Authors: Krištuf, Petr
Nožinová, Soňa
Citation: KRIŠTUF, P., NOŽINOVÁ, S. Možnosti rekonstrukce kroje doby bronzové na základě analýzy povrchu bronzových náramků. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2018, roč. 31, č. prosinec, s. 87-103. ISSN 0231-8237.
Issue Date: 2018
Publisher: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/30941
ISSN: 0231-8237
Keywords: traseologie;kroj;náramek;doba bronzová;jižní Čechy
Keywords in different language: traceology;costume;bracelet;Bronze Age;South Bohemia
Abstract: Článek ukazuje možnosti traseologické analýzy bronzových náramků při studiu podoby kroje doby bronzové. Cílem této práce je zodpovědět jednoduchou otázku, zda součástí krojů doby bronzové, byl i krycí oděv, který překrýval paže nositelů, jako je tomu v severních oblastech Evropy. Můžeme tak konstatovat, že výsledky traseologické analýzy naznačují, že náramky v našem souboru nesloužily pouze pro potřeby pohřebních rituálů, ale že byly součástí krojů za života jedinců. Navíc podle vzorů opotřebení náramků byla součástí určité skupiny krojů krycí část oděvu, která překrývala paže.
Abstract in different language: The article demonstrates the possibilities of traceological analyses of bronze bracelets while studying the appearance of the Bronze Age costume. The aim of this article is to answer a simple question: Did the Bronze Age costume also include a covering piece, covering the arms of the wearers, as it was the case in northern parts of Europe? Thus, it can be stated that the results of traceological analysis indicate that the bracelets in our assemblage were not used only for the sake of funeral rituals but that they were worn by the deceased individuals during their life. Moreover, the wear patterns on the bracelets indicate that a certain group of costumes included a top covering piece which protected the arms.
Rights: Plný text není přístupný.
© Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Appears in Collections:Články / Articles (KAR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
04. AVJC 31, Krištuf - Nožinová.pdf5,09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30941

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD