Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBublíkova, Dagmar
dc.contributor.authorJirková, Hana
dc.contributor.authorRubešová, Kateřina
dc.contributor.authorPeković, Michal
dc.contributor.authorVolkmannová, Julie
dc.contributor.editorKučerová, Ludmila
dc.contributor.editorJirková, Hana
dc.contributor.editorJeniček, Štěpán
dc.date.accessioned2019-02-18T10:10:28Z-
dc.date.available2019-02-18T10:10:28Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSborník PING 2018 a PONG 2018 Junior - Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů, s. 8.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-0817-7
dc.identifier.urihttp://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/FST_Sbornik_PING_2018.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/30960
dc.description.abstractV současné době se hledají cesty jak zvýšit mechanické vlastnosti ocelí při zachování dobré pevnosti a tažnosti. Vedle vhodné legovací strategie je další možností zachování určitého množství zbytkového austenitu v martenzitické matrici, které vede ke zlepšení houževnatosti materiálu. Jako experimentální ocel byla zvolena ocel s obsahem Mn 2,5%, křemíku 2,09% a chromu 1,34% s podíly Ni a Mo. Z této oceli byl vykován reálný zápustkový výkovek. Výkovek byl na povrchu a uvnitř opatřen termočlánky a tepelně zpracován Q-P procesem. Q-P proces je charakteristický rychlým zachlazením z teploty ohřevu na teplotu zakalení, která leží mezi teplotami Ms a Mf a následným ohřevem a výdrží na teplotě přerozdělení, kdy dochází ke stabilizaci zbytkového austenitu. Jako kalící médium byla použita horká voda a pec. Z údajů naměřených pomocí termočlánků byly sestaveny modely tepelného zpracování a tyto modely byly odzkoušeny na termomechanickém simulátoru. Následně byla provedena metalografická analýza a byl posouzen vliv rychlosti ochlazování na mechanické vlastnosti a podíl zbytkového austenitu. Bylo dosaženo meze pevnosti kolem 2100 MPa při tažnosti 15% a 17% zbytkového austenitu. Následně byl porovnán model s reálným výkovkem z hlediska struktury i mechanických vlastností a bylo posouzeno, zda lze využít materiálově technologické modelování pro optimalizaci tepelného zpracování výkovků v laboratorních podmínkách.cs
dc.description.sponsorshipPING 2018 Junior je pořádána s podporou prostředků na specifický vysokoškolsky výzkum projektu SVK2-2018001cs
dc.format1 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.ispartofseriesSborník PING a PONG Juniorcs
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectzápustkové výkovkycs
dc.subjectQ-P procescs
dc.subjectzbytkový austenitcs
dc.subjecttermomechanický simulátorcs
dc.titleVliv rychlosti ochlazování na podíl zbytkového austenitu u zápustkových výkovků z vysokopevných ocelí legovaných Mn a Sics
dc.title.alternativeEffects of cooling rate on the volume fraction of retained austenite in high-strength Mn-Si steelsen
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedVarious ways are sought today to increase mechanical properties of steels while maintaining their good strength and ductility. Besides effective alloying strategies, one method involves preserving a certain amount of retained austenite in a martensitic matrix. The steel which was chosen as an experimental material for this investigation contained 2.5% manganese, 2.09% silicon and 1.34% chromium, with additions of nickel and molybdenum. An actual closed-die forged part was made of this steel. This forged part was fitted with thermocouples attached to its surface and placed in its interior and then treated using the Q&P process. Q&P process is characterized by rapid cooling from a soaking temperature to a quenching temperature, which is between the Ms and the Mf, and subsequent reheating to and holding at a partitioning temperature where retained austenite becomes stable. The quenchant was hot water. Cooling took place in a furnace. Heat treatment profiles were constructed from the thermocouple data and the process was then replicated in a thermomechanical simulator. The specimens obtained in this manner were examined using metallographic techniques. The effects of cooling rate on mechanical properties and the amount of retained austenite were assessed. The resultant ultimate strength was around 2100 MPa. Elongation and the amount of retained austenite were 15% and 17%, respectively. Microstructures and mechanical properties of the specimens were then compared to the real-world forged part in order to establish whether physical simulation could be employed for laboratory-based optimization of heat treatment of forgings.Klíčová slova: zápustkové výkovky, Q-P proces, zbytkový austenit, termomechanický simulátor.en
dc.subject.translatedclosed-die forgingsen
dc.subject.translatedQ&P processen
dc.subject.translatedretained austeniteen
dc.subject.translatedthermomechanical simulatoren
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:PING a PONG Junior 2018
PING a PONG Junior 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bublikova.pdfPlný text271,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30960

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.