Název: Návrh nástroje pro zpracování plechů z vysokopevných ocelí
Další názvy: Design of tool for treatment of high-strength steels
Autoři: Vrtáček, Jiří
Janda, Tomáš
Jirková, Hana
Janíček, Štěpán
Peković, Michal
Citace zdrojového dokumentu: Sborník PING 2018 a PONG 2018 Junior - Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů, s. 27.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/FST_Sbornik_PING_2018.pdf
http://hdl.handle.net/11025/30980
ISBN: 978-80-261-0817-7
Klíčová slova: press-hardening;vysokopevné oceli;termomechanické zpracování;rychlost ochlazování
Klíčová slova v dalším jazyce: press-hardening;high-strength steels;thermomechanical treatment;cooling rate
Abstrakt: Oceli pro automobilový průmysl hrají velkou roli v konstrukcích moderních automobilů. Hlavním důvodem použití pokročilých materiálů jako jsou vysokopevné oceli je redukce hmotnosti jednotlivých dílů karoserie automobilů se zvýšenými požadavky mechanických vlastností sloužících k ochraně cestujících. Snížení hmotnosti těchto dílů vede k redukci emisí, které jsou produkovány spalovacími motory. V tomto článku je popsán návrh prvního kroku vývoje nástroje pro zpracování plechů z vysokopevných ocelí, který povede k postupnému vývoji tvarového nástroje pro technologii press-hardening. Mezi cílové materiály budou patřit nejenom vysokopevné PH oceli, ale i oceli vícefázové třetí generace. Článek popisuje návrh plochého nástroje pro sledování průběhu ochlazování během zakalení předehřátého plechu jak ve zpracovávaném materiálu, tak i v nástroji. Vzhledem k tomu, že zejména oceli třetí generace požadují specifický teplotní profil během ochlazování, aby bylo dosaženo jejich mechanických vlastností, byl do nástroje integrovaný ohřev pomocí topných patron.
Abstrakt v dalším jazyce: Steels for automotive industry are very important in design of modern vehicles. Advanced materials, such as high strength steels, can be used as car body safety elements due to their high mechanical properties while reducing the weight of the manufactured parts. Weight reduction leads to a significant reduction in emissions of combustion engines. In this article the first step of tool design for thermomechanical treatment of high strength steel plate is described. It will lead to a die design for press-hardening process. Choose of materials aims not only for high strength PH steels but for the third generation of high strength steels too. The article describes the design of flat tool for observing temperature changes during hardening of preheated plate in both the processed material and the tool. Due to the fact that especially third-generation steels require a specific temperature profile during cooling in order to achieve their mechanical properties, the tool has been integrated with heating cartridges.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:PING a PONG Junior 2018
PING a PONG Junior 2018

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vrtacek.pdfPlný text270,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/30980

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.