Název: Návrh marketingové komunikace pro Dům látek s. r. o.
Další názvy: Dům látek Ltd. marketing sales promotion project
Autoři: Götzová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Eger, Ludvík
Oponent: Kaňka, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3099
Klíčová slova: marketingový mix;marketingová komunikace;reklama;podpora prodeje
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing mix;marketing communication;advertisement;sales support
Abstrakt: Tato práce je zaměřená na změnu marketingové komunikace v podniku Dům látek. V teoretické části je čtenář seznámen s problematikou, která se soustředí na marketingový mix a dále na marketingovou komunikaci a její součásti. Praktická část se orientuje zpočátku na samotný podnik a poté na jeho produkty a služby. Tyto náležitosti jsou definovány pomocí marketingového mixu. Nejdůležitějším úsekem celé práce je následný soubor doporučení a opatření pro zlepšení, spolu s finančním vymezením všech návrhů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on a change of marketing communication in the company Dům látek. In the theoretical part, the reader is introduced with issues, which are focused on marketing mix, and further on marketing communication and its components. The practical part is focused at first on the company itself and later on its products and services. These requisites are defined with help of marketing mix. The most important part of the thesis is the resulting file of recommendations and arrangement for improvement together with a financial determination of all the concepts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Andrea Gotzova.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gotzova v.PDFPosudek vedoucího práce203,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gotzova o.pdfPosudek oponenta práce604,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gotzova o.PDFPrůběh obhajoby práce99,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3099

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.