Title: Analysis of thermomechanical stress on printed circuit board
Authors: Sedlář, T.
Citation: Electroscope. 2018, č. 1.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2018/Cislo1_2018/r12c1c3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/30997
ISSN: 1802-4564
Keywords: thermomechanical stress;printed circuit board;numerické simulace
Keywords in different language: teplotně-mechanické namáhání;desky plošných spojů;numerical simulations
Abstract: Teplotně-mechanické namáhání v oblasti desek plošných spojů může způsobit velké problémy. Rozdílné teplotní koeficienty roztažnosti jednotlivých materiálových složek jsou hlavní potíž. Pokud je deska plošných spojů namáhána díky teplotnímu cyklování, může nastat hned několik závad. Těmto problémům se však můžeme vyhnout již během návrhové fáze díky numerickým simulacím a optimalizaci návrhu. Simulace by měla zahrnovat všechny možné aspekty teplotně-mechanického namáhání. Z hlediska elektrického, přes oteplení až po mechaniku děje. Jen s robustní multifyzikální analýzou můžeme dosáhnout přesných výsledků
Abstract in different language: Thermomechanical stress in the field of PCB (Printed Circuit Board) can be a real trouble. Different thermal expansion coefficients of components’ materials are the main problem. If the PCB is stressed due to thermal cycling there are several problems that can occur. We can avoid such problem during the design phase with numerical simulation and optimization of our final result. Such simulation should take in account every aspect of this effect. From electrical point of view through heating/cooling to mechanical physics. Only with robust multi-physical analysis we can obtain accurate results.
Rights: Copyright © 2018 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2018)
Číslo 1 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r12c1c3.pdfPlný text297,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30997

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.