Název: Chladenie so softvérovou podporou
Autoři: Cabúk, Pavol
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2017, č. 1.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2018/Cislo1_2018/r12c1c5.pdf
http://hdl.handle.net/11025/31000
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: chlazení;elektronika;teplotní simulace
Klíčová slova v dalším jazyce: cooling;electronics;temperature simulations
Abstrakt v dalším jazyce: The complexity of today's production brings the new types of challenges with which constructor usually has no practical experiences. In addition, there is an overlapping of individual professions, so it is often not possible to separate the work of electrotechnical and mechanical professions. Continuous pressure to increase the efficiency and reduce the "Time to Market" forces designers to use the new, unconventional solutions.
Komplexnosť dnešnej produkcie stavia konštruktéra pred nové typy výziev, s ktorými často nemá žiadne praktické skúsenosti. Navyše dochádza k prelínaniu jednotlivých profesií, takže často už ani neje možné oddeliť prácu elektrotechnických a strojárskych profesií. Neustály tlak na zvyšovanie efektivity a skracovanie „Time to Market“ núti návrhárov využívať nové, netradičné postupy.
Práva: Copyright © 2018 Electroscope. All Rights Reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2018)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r12c1c5.pdfPlný text518,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31000

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.