Title: Photovoltaic single cell energy harvesting
Authors: Znbill, L.
Bousek, J.
Citation: Electroscope. 2018, č. 1.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2018/Cislo1_2018/r12c1c7.pdf
http://hdl.handle.net/11025/31009
ISSN: 1802-4564
Keywords: fotovoltaické články;sklízení energie;převodník DC-DC
Keywords in different language: photovoltaic cells;energy harvesting;DC-DC converter
Abstract: Jsou popsány možnosti využití fotovoltaických článků v uspořádání single-cell pro Energy Harvesting (EH) na velmi nízké energetické úrovni. Pokud není účinnost nejdůležitějším parametrem, může být single-cell uspořádání cenově výhodné v mnoha aplikacích. Srovnání vlastností příslušných technologií ukazuje, že pro zamýšlené použití jsou nejvhodnější tenkovrstvé anorganické fotovoltaické články. Je velmi důležité zvážit provozní podmínky, v nichž budou fotovoltaické články pracovat, a přizpůsobit tyto podmínky jejich výběru. Vzhledem k velmi malé ploše článku potřebné pro konvertory nízké energie není cena fotovoltaického článku významnou položkou v celkových nákladech na EH převodník. Pro toto použití byl navržen jednoduchý a spolehlivý převodník DC-DC s nízkou cenou.
Abstract in different language: The paper describes the possibilities of Energy Harvesting (EH) using photovoltaic single cell energy harvesting. When the efficiency is not the most important parameter single-cell can be cost-effective in many applications. Comparison of the properties of respective technologies shows that for intended application there are most advantageous inorganic thin film cells. It is very important to consider the operating conditions in which EH will work and adapt these conditions to the selection of the photovoltaic cell. Because of very small area of the cell needed for the low energy EH converters the price of the photovoltaic cell is not an important item in the total cost of an EH converter. Simple and reliable low price JFET driven DC to DC converter was designed for this application.
Rights: Copyright © 2018 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2018)
Číslo 1 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r12c1c7.pdfPlný text600,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31002

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.