Title: Ekonomické vztahy České republiky a Francie
Other Titles: Economic Relations between the Czech Republic and France
Authors: Ondrová, Kateřina
Advisor: Kunešová, Hana
Referee: Kaňka, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3108
Keywords: mezinárodní ekonomické vztahy;mezinárodní obchod;přímé zahraniční investice
Keywords in different language: foreign direct investment;international trade;foreign direct investment
Abstract: Cílem mé práce je charakterizovat a zhodnotit obchodní a kapitálové vztahy mezi Českou republikou a Francií. Svou práci jsem rozdělila na dvě části. V první části jsem charakterizovala mezináordní obchod a mezinárodní pohyb kapitálu. V druhé části své práce jsem se zaměřila na ekonomickou charakateristiku České republiky a Francie a na vývoj jejich obchodních a kapitálových vztahů od roku 1989 až do současnosti. Na základě zjištění jsem došla k závěru, že Francie patří mezi největší obchodní partnery České republiky a že se vzájemné obchodní vztahy a investice budou i v budoucnosti dále posilovat.
Abstract in different language: The aim of my thesis is to characterized and evaluate the trade and capital relations between the Czech Republic and France. I divided my thesis into two parts. In the first part, I characterized the international trade and international capital movements. In the second part, I focused on the economic characteristics of the Czech Republic and France, and the development of trade and capital relations from 1989 to the present. Based on the findings, I came to the conclusion that France is one of the largest trading partners of the Czech Republic and the mutual trade and investment relations will strengthen in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katerina Ondrova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce764,4 kBAdobe PDFView/Open
Ondrova v.pdfPosudek vedoucího práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Ondrova o.pdfPosudek oponenta práce645,9 kBAdobe PDFView/Open
Ondrova o.PDFPrůběh obhajoby práce84,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3108

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.