Název: Ekonomické vztahy České republiky a Francie
Další názvy: Economic Relations between the Czech Republic and France
Autoři: Ondrová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Kunešová, Hana
Oponent: Kaňka, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3108
Klíčová slova: mezinárodní ekonomické vztahy;mezinárodní obchod;přímé zahraniční investice
Klíčová slova v dalším jazyce: foreign direct investment;international trade;foreign direct investment
Abstrakt: Cílem mé práce je charakterizovat a zhodnotit obchodní a kapitálové vztahy mezi Českou republikou a Francií. Svou práci jsem rozdělila na dvě části. V první části jsem charakterizovala mezináordní obchod a mezinárodní pohyb kapitálu. V druhé části své práce jsem se zaměřila na ekonomickou charakateristiku České republiky a Francie a na vývoj jejich obchodních a kapitálových vztahů od roku 1989 až do současnosti. Na základě zjištění jsem došla k závěru, že Francie patří mezi největší obchodní partnery České republiky a že se vzájemné obchodní vztahy a investice budou i v budoucnosti dále posilovat.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my thesis is to characterized and evaluate the trade and capital relations between the Czech Republic and France. I divided my thesis into two parts. In the first part, I characterized the international trade and international capital movements. In the second part, I focused on the economic characteristics of the Czech Republic and France, and the development of trade and capital relations from 1989 to the present. Based on the findings, I came to the conclusion that France is one of the largest trading partners of the Czech Republic and the mutual trade and investment relations will strengthen in the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Katerina Ondrova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce764,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ondrova v.pdfPosudek vedoucího práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ondrova o.pdfPosudek oponenta práce645,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ondrova o.PDFPrůběh obhajoby práce84,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3108

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.