Název: Quality evaluation of internet websites which represents the Lithuanian basketball through consumers approach
Autoři: Ūsas, Antanas
Jasinskas, Edmundas
Štreimikienė, Dalia
Švagždienė, Biruta
Simanavičius, Artūras
Citace zdrojového dokumentu: E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management. 2018, roč. 21, č. 2, s. 147-156.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Technická univerzita v Liberci
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/31087
ISSN: 2336-5604 (Online)
1212-3609 (Print)
Klíčová slova: informační a komunikační technologie;internetová webová stránka;emoce
Klíčová slova v dalším jazyce: information and communications technologies;internet website;emotions
Abstrakt v dalším jazyce: The information technology area is one of the fastest expanding and most customizable in daily activities. In 2015, 68% Lithuanian households had personal computers and internet access at home. The modern business is moving to virtual space. The exchange of business area develops a need to managerial decisions in a virtual space. All of the e-business areas have one main element – website. In Lithuanian basketball websites carried out aid communication, information dissemination, representation, sales features. Web site can serve as a key platform to help organizations deal with clients (Gonzalez et al., 2015). The Organization Web site becomes the face of organization and represent in cyberspace. Because of large number of websites and the competition, aspect of quality becomes increasingly important. Main questions are: in what consumers pay attention? How they understand the benefits of the website? What kind of emotional state caused by the Web site? Analyzing techniques of websites evaluation three different groups were separated – quality, usability and satisfaction. The best technique – quality, which is the most universal and informative defining with other techniques. The quality of internet websites which represented the Lithuanian basketball satisfies the needs of consumers. The emotion which was experienced during the research was statistically insignificant influence but emotions experienced the last surfing minutes have statistically significant influence. Users, who had experienced positive emotions in the end of surfing, tend to evaluate better the internet website. It is important for organizations to manage their internet website that visitors leave it with positive emotions.
Práva: CC BY-NC 4.0
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2018)
Číslo 2 (2018)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
EM_2_2018_10.pdfPlný text826,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31087

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.