Title: "...von Prag wieder heimkommen". Pražské obzory Krupských v první polovině 17. století
Other Titles: "...von Prag wieder heimkommen". The Prague prospects of the residents of Krupka in the first half of the 17th century
Authors: Kilián, Jan
Citation: KILIÁN, J. ...von Prag wieder heimkommen. In: Pražské obzory Krupských v první polovině 17. století. Pražský sborník historický, 2017, roč. 45, č. 2017, s. 253-271. ISSN 0555-0238.
Issue Date: 2017
Publisher: Archiv hlavního města Plzně
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/31122
ISSN: 0555-0238
Keywords: Severozápdní Čechy;Krupka;Praha;dějiny cestování;17. století;třicetiletá válka
Keywords in different language: Northwestern Bohemia;Krupka;Prague;history of travel;17th century;Thirty Years´ War
Abstract: Příspěvek se zabývá cestami obyvatel severočeského hornického města Krupy do Prahy, jejich kontakty s hlavním městem, zvláště pak s jejich vrchností, která v Praze sídlila, a recepcí pražských událostí v posledních dvou desetiletích před bitvou na Bílé hoře a v exponovaném období třicetileté války. Na závěr se pokusí o srovnání se západočeskými, rovněž hornickými a na hranicích ležícími Kašperskými Horami.
Abstract in different language: The paper looks at the journeys to Prague undertaken by the residents of the north Bohemian mining town of Krupka, their contacts with the capital (in particular with their manorial lord, who resided in Prague), and their viwe of events in Prague during the two decades leading up to the Battle at White Mountain und during the dangerous times of the Thiry Years´ War. The author concludes with a comparison with another mining town located on the edge of Bohemia, the town of Kašperské Hory in western Bohemia.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Archiv hlavního města Prahy
Appears in Collections:Články / Articles (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Von Prage wieder heimkommen-PSH.pdf987,89 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31122

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD