Title: CAVER Analyst 2.0: Analysis and Visualization of Channels and Tunnels in Protein Structures and Molecular Dynamics Trajectories
Other Titles: CAVER Analyst 2.0: Analýza a vizualizace kanálů a tunelů v proteinových strukturách a trajektoriích molekulární dynamiky
Authors: Jurčík, Adam
Bednář, David
Byška, Jan
Marques, Sérgio Manuel
Furmanová, Katarína
Daniel, Lukáš
Kokkonen, Piia Pauliina
Brezovský, Jan
Strnad, Ondřej
Štourač, Jan
Pavelka, Antonín
Maňák, Martin
Damborský, Jiří
Kozlíková, Barbora
Citation: JURČÍK, A., BEDNÁŘ, D., BYŠKA, J., MARQUES, S. M., FURMANOVÁ, K., DANIEL, L., KOKKONEN, P. P., BREZOVSKÝ, J., STRNAD, O., ŠTOURAČ, J., PAVELKA, A., MAŇÁK, M., DAMBORSKÝ, , KOZLÍKOVÁ, B. CAVER Analyst 2.0: Analysis and Visualization of Channels and Tunnels in Protein Structures and Molecular Dynamics Trajectories. In: Bioinformatics, 2018, roč. 34, č. 20, s. 3586-3588. ISSN 1367-4803.
Issue Date: 2018
Publisher: Oxford University Press
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85054891903
http://hdl.handle.net/11025/31123
ISSN: 1367-4803
Keywords: protein;tunel;software;vizualizace
Keywords in different language: protein;tunnel;software;visualization
Abstract: Motivace: Studování transportních cest ligandů, molekul rozpouštědla nebo iontů v trans-membránových proteinech a proteinech s hluboce skrytými aktivním místy tvoří základ k porozumění jejich biologické funkce. Detailní analýza strukturálních vlastností ovlivňujících transportní cesty je také důležitá při výrobě proteinů pro bio-medicínské a bio-technologické aplikace. Výsledky: CAVER Analyst 2.0 je softwarový nástroj pro kvantitativní analýzu a vizualizaci tunelů a kanálů v reálném čase ve statických a dynamických strukturách. Tato verze poskytuje uživatelům mnoho nových funkcí zahrnujících pokročilé techniky intuitivní vizuální inspekce prostoro-časového chování tunelů a kanálů. Novátorské algoritmy zde přináší možnost provádět efektivní analýzu a redukci dat ve velkých proteinových strukturách a simulacích molekulární dynamiky. Dostupnost a implementace: CAVER Analyst 2.0 je multi-platformní samostatná aplikace založená na jazyce Java. Aplikace a dokumentace jsou volně k dispozici na adrese www.caver.cz.
Abstract in different language: Motivation: Studying the transport paths of ligands, solvents, or ions in transmembrane proteins and proteins with buried binding sites is fundamental to the understanding of their biological function. A detailed analysis of the structural features influencing the transport paths is also important for engineering proteins for biomedical and biotechnological applications. Results: CAVER Analyst 2.0 is a software tool for quantitative analysis and real-time visualization of tunnels and channels in static and dynamic structures. This version provides the users with many new functions, including advanced techniques for intuitive visual inspection of the spatiotemporal behavior of tunnels and channels. Novel integrated algorithms allow an efficient analysis and data reduction in large protein structures and molecular dynamic simulations. Availability and implementation: CAVER Analyst 2.0 is a multi-platform standalone Java-based application. Binaries and documentation are freely available at www.caver.cz.
Rights: Plný text není přístupný.
© Oxford University Press
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
ID 43924052 _Maňák_článek_J.pdf166,43 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31123

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD