Název: Determining the strength of composite cylindrical bonded joints using numerical simulation with cohesive elements
Autoři: Sedláček, František
Kalina, Tomáš
Raab, Zdeněk
Citace zdrojového dokumentu: SEDLÁČEK, F., KALINA, T., RAAB, Z. Determining the strength of composite cylindrical bonded joints using numerical simulation with cohesive elements. In: Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium. Vídeň, Rakousko: DAAAM International Vienna, 2018. s. 624-630. ISBN 978-3-902734-20-4 , ISSN 1726-9679.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: DAAAM International Vienna
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85060073833
http://hdl.handle.net/11025/31133
ISBN: 978-3-902734-20-4
ISSN: 1726-9679
Klíčová slova v dalším jazyce: adhesive joint;composite material;numerical simulation;FEM;cohesive zone model
Abstrakt v dalším jazyce: The adhesive joints belongs into most used connection in area of the composite components. The prediction of the strength of the bonded joints is still very problematic and many approaches can be used to dimension them. The paper deals with determining the strength of cylindrical composite adhesive joint using numerical simulation. In this case is used numerical simulation based on the finite element approach and cohesive elements were used as substitution of the adhesive. The experimental measurements were done for determination of necessary parameters of behaviour of gluing for cohesive zone model according ASTM standards. The parameters for mode I was determined by double cantilever beam test and the end notched three point bending test was carried out fo r finding parameters of mode II. Based on the obtained parameters, verification was performed on cylindrical s amples with the accuracy up to 6%.
Práva: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© DAAAM International Vienna
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference papers (KKS)
OBDPoužijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31133

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD