Title: Viscosity testing of plastic material PA6 with 15% of glass fibers
Other Titles: Testování viskozity plastu PA6 s 15% skelných vláken
Authors: Ráž, Karel
Zahálka, Martin
Citation: RÁŽ, K., ZAHÁLKA, M. Viscosity testing of plastic material PA6 with 15% of glass fibers. In: Materials Science Forum. Curych: Trans Tech Publications Ltd., 2018. s. 139-143. ISBN 978-3-0357-1296-4 , ISSN 0255-5476.
Issue Date: 2018
Publisher: Trans Tech Publications Ltd.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85053140141
http://hdl.handle.net/11025/31143
ISBN: 978-3-0357-1296-4
ISSN: 0255-5476
Keywords: tlak;spirála;teplota;testování;viskozita
Keywords in different language: Pressure;Spiral;Temperature;Testing;Viscosity
Abstract: Hlavním cílem tohoto článku je popis viskozity a chování materiálu PA 6 se skelnými vlákny při plnění. Vstřikování plastů je jednou z nejčastěji používaných výrobních metod. Kvalita výsledného produktu je spojena s nastavenými parametry vstřikovacího procesu. Je nutné správně pochopit proces plnění formy a proto byl proveden tento výzkum. Spirálový test zatékavosti byl proveden, proto aby byly zjištěny vlivy různých parametrů na celkové plnění formy. Jako výsledný parametr byla srovnána celková délka spirály. Testovaný materiál byl PA6 s 15% skelných vláken (výrobní název Durethan BKV 15). Pro validaci byly provedeny virtuální simulace. Byla zjištěna lineární závislost mezi stupňem naplnění a ostatními parametry. Pro tento test byla navržena a vyrobena speciální forma.
Abstract in different language: The main aim of this paper was to describe the viscosity and injection mold filling behavior of PA6 with 15% of glass fibers. Injection molding is one of the most widely used processes for polymer products. The quality of these products is directly linked to correct choice of process parameters. It is necessary to understand the filling behavior of the polymer material during the injection molding process. The spiral flow test was carried out in this study to explore the effects of several injection process parameters. The resulting lengths of spiral flow were compared. The polymer material under test was Polyamide 6 with 15% of short glass fibers (trade name: Durethan BKV 15). Virtual testing as well as real testing was performed. A predominantly linear relationship between the flow length and the mold temperature, melt temperature and injection pressure is described here. A special mold was designed for this test.
Rights: Plný text není přístupný.
© Trans Tech Publications Ltd.
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31143

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD