Název: Analýza služeb cestovního ruchu ve vybrané destinaci (Lednicko - Valtický areál)
Další názvy: Analysis of tourism services in the selected destination (Lednice - Valtice)
Autoři: Krupicová, Zdeňka
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Kaňka, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3116
Klíčová slova: cestovní ruch;památky;Lednicko-valtický areál;služby cestovního ruchu
Klíčová slova v dalším jazyce: tourism;monuments;Lednice-valtice grounds;tourism services
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou služeb cestovního ruchu. Cílem práce je analyzovat kvalitu a kvantitu nabízených služeb v regionu. V této práci byly navrhnuty nové služby, které rozšiřují již stávající nabídku služeb. V první polovině práce jsou shromážděny informace o mikroregionu a nabízených službách, druhá polovina práce je věnována SWOT analýze a návrhům zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the analysis of tourism services. The aim is to analyze the quality and quantity of services provided in the region. In this work were proposed new services that extend the already existing range of services. In the first half of the work is collected information about micro region and services offered in this region. The other half is devoted to the SWOT analysis and suggestions for improvement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Analyza sluzeb cestovniho ruchu ve vybrane destinaci (Lednicko-valticky areal).pdfPlný text práce634,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krupicova v.PDFPosudek vedoucího práce203,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krupicova o.pdfPosudek oponenta práce643,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krupicova o.PDFPrůběh obhajoby práce88,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3116

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.