Title: Analýza služeb cestovního ruchu ve vybrané destinaci (Lednicko - Valtický areál)
Other Titles: Analysis of tourism services in the selected destination (Lednice - Valtice)
Authors: Krupicová, Zdeňka
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Kaňka, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3116
Keywords: cestovní ruch;památky;Lednicko-valtický areál;služby cestovního ruchu
Keywords in different language: tourism;monuments;Lednice-valtice grounds;tourism services
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou služeb cestovního ruchu. Cílem práce je analyzovat kvalitu a kvantitu nabízených služeb v regionu. V této práci byly navrhnuty nové služby, které rozšiřují již stávající nabídku služeb. V první polovině práce jsou shromážděny informace o mikroregionu a nabízených službách, druhá polovina práce je věnována SWOT analýze a návrhům zlepšení.
Abstract in different language: This thesis deals with the analysis of tourism services. The aim is to analyze the quality and quantity of services provided in the region. In this work were proposed new services that extend the already existing range of services. In the first half of the work is collected information about micro region and services offered in this region. The other half is devoted to the SWOT analysis and suggestions for improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyza sluzeb cestovniho ruchu ve vybrane destinaci (Lednicko-valticky areal).pdfPlný text práce634,24 kBAdobe PDFView/Open
Krupicova v.PDFPosudek vedoucího práce203,64 kBAdobe PDFView/Open
Krupicova o.pdfPosudek oponenta práce643,04 kBAdobe PDFView/Open
Krupicova o.PDFPrůběh obhajoby práce88,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3116

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.