Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSantiago, J.A.
dc.contributor.authorFernández-Martínez, I.
dc.contributor.authorKozák, Tomáš
dc.contributor.authorČapek, Jiří
dc.contributor.authorWennberg, A.
dc.contributor.authorMolina-Aldareguia, J.M.
dc.contributor.authorBellido-González, V.
dc.contributor.authorGonzález-Arrabal, R.
dc.contributor.authorMonclús, M.A.
dc.date.accessioned2019-03-04T11:50:36Z-
dc.date.available2019-03-04T11:50:36Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSANTIAGO, J., FERNÁNDEZ-MARTÍNEZ, I., KOZÁK, T., ČAPEK, J., WENNBERG, A., MOLINA-ALDAREGUIA, J., BELLIDO-GONZÁLEZ, V., GONZÁLEZ-ARRABAL, R., MONCLÚS, M. The influence of positive pulses on HiPIMS deposition of hard DLC coatings. Surface and Coatings Technology, 2019, roč. 358, č. 25 JAN 2019, s. 43-49. ISSN: 0257-8972en
dc.identifier.issn0257-8972
dc.identifier.uri2-s2.0-85056485259
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31165
dc.description.abstractDiamantu podobné uhlíkové vrstvy (DLC) byly připraveny novou metodou HiPIMS zahrnující kladné pulzy na terči po skončení hlavního (záporného) pulzu. Byl zkoumán vliv amplitudy kladných pulzů na výbojové podmínky a mechanické vlastnosti připravených vrstev. Při použití kladných pulzů byla zjištěna zvýšená ionizace argonu i uhlíku. Hmotnostní spektroskopie potvrdila vytváření většího množství vysokoenergetických iontů C+, přičemž střední energie iontů roste s amplitudou kladného pulzu. Bombardování rostoucí vrstvy těmito ionty vede k vyšším hodnotám hustoty DLC vrstev a k vyššímu tlakovému pnutí ve vrstvách.cs
dc.format7 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherElsevieren
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Elsevieren
dc.subjectHiPIMScs
dc.subjectDLCcs
dc.subjectTvrdé povlakycs
dc.subjectTribologiecs
dc.titleThe influence of positive pulses on HiPIMS deposition of hard DLC coatingsen
dc.title.alternativeVliv kladných pulzů na HiPIMS depozici tvrdých DLC vrstevcs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedDiamond-like Carbon (DLC) coatings were deposited by a novel HiPIMS method that incorporates positive voltage pulses at the end of the conventional HiPIMS discharge. Different positive voltage amplitudes were used to evaluate the effect of this operation mode on the discharge process and the mechanical properties of the deposited DLC coatings. The application of positive pulses was observed to enhance the ionization of both the sputtered carbon and argon species. Mass spectroscopy measurements showed that a larger amount of high-energy C+ ions are generated, with ion energies proportional to the amplitude of the overshoot voltage. The ion bombardment induced by the positive pulses led to higher compressive residual stresses and densification of deposited DLC coatings.en
dc.subject.translatedHiPIMSen
dc.subject.translatedDiamond-like carbon (DLC)en
dc.subject.translatedHard coatingsen
dc.subject.translatedTribologyen
dc.identifier.doi10.1016/j.surfcoat.2018.11.001
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number456762300005
dc.identifier.obd43924496
dc.project.IDLO1506/PUNTIS - Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnostcs
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OBD19_Santiago,Kozak,Capek_et_al.pdf1,47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31165

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD