Title: Cognitive impairment measured by event-related potentials during early and late postoperative period following intravenous or inhalation anaesthesia
Other Titles: Změny kognitivních funkcí měřené pomocí ERPs v časném a pozdním pooperačním období po intravenózní nebo inhalační anestezii
Authors: Holečková, Irena
Kletečka, Jakub
Štěpánek, David
Žídek, Slavomír
Bludovský, David
Pouska, Jan
Mautner, Pavel
Přibáň, Vladimír
Citation: HOLEČKOVÁ, I., KLETEČKA, J., ŠTĚPÁNEK, D., ŽÍDEK, S., BLUDOVSKÝ, D., POUSKA, J., MAUTNER, P., PŘIBÁŇ, V. Cognitive impairment measured by event-related potentials during early and late postoperative period following intravenous or inhalation anaesthesia. Clinical Neurophysiology, 2018, roč. 129, č. 1, s. 246-253. ISSN 1388-2457.
Issue Date: 2018
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85037344898
http://hdl.handle.net/11025/31169
ISSN: 1388-2457
Keywords: Kognice;anestezie;N1;P3;ERPs
Keywords in different language: Cognition;ERPs;N1;P3;Anaesthesia
Abstract: Cíl: Studie zkoumala změny kognitivních funkcí po intravenozní (TIVA) a inhalační (IA) anestézii měřené pomocí sluchových kognitivních evokovaných potenciálů (ERPs). Metoda: Jeden den před operací, první, šestý a čtyřicátý druhý den po operaci byly pacienti vyšetřeni pomocí sluchových ERPs s registrací N1, P3a a P3b komponenty. Výsledky u obou skupin s rozdílnou anestézií byly porovnány. Výsledky: První den po operaci byla prodloužena latence vlny N1 u skupiny po IA anestézii. Signifikantní snížení amplitudy vlny P3a šestý pooperační den s přetrváváním až do čtyřicátého druhého dne bylo zaznamenáno po obou typech anestézie. Snížení amplitudy vlny P3b první pooperační den s normalizací šestý pooperační den bylo zaznamenáno po obou typech anestézie. Závěr: Intravenozní i inhalační anestézie vedou k podobným změnám kognitivních funkcí měřených pomocí ERPs v časném i pozdním pooperačním období. Nemohlo být jasně potvrzeno, zda tyto změny jsou vyvolány anestézií nebo jinými nemonitorovanými perioperačními faktory. Význam: Postanestetické změny reprezentují subklinické poškození, nicméně představují potenciální riziko pro rozvoj následným kognitivním problémům.
Abstract in different language: This study investigated modification in cognitive function following inhalation (IA) and total intravenous (TIVA) anaesthesia measured using auditory ERPs (Event Related Potentials). Methods : Auditory ERPs examination with N1, P3a and P3b component registration was carried out one day before surgery (D-1) and on the first (D+1), sixth (D+6) and 42nd (D+42) days after surgery. Results were compared between two anaesthetic groups. Results: On D+1, N1 latency was increased in the IA group. A significant reduction was observed in amplitude of the P3a component on D+6, which persisted up to D+42 for both IA and TIVA groups. A reduction in the amplitude of P3b on D+1 with normalization by D+6 was found in both groups as well. Conclusions: Intravenous and inhalation anaesthesia lead to similar changes in cognitive function as determined by ERPs, both during the early and late postoperative periods. It cannot be clearly confirmed whether the observed effects are due to anaesthesia or other unmonitored perioperative factors. Significance: Post anaesthetic changes represent a subclinical impairment; nevertheless, they represent a potential risk for subsequent development of cognitive difficulties.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Mautner.pdf482,08 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31169

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD