Title: Parametric study of the potential of application of high-strength steels to increasing the service fatigue life of vehicle structures
Other Titles: Parametrická studie potenciálu použití ocelí s vysokou pevností k prodloužení životnosti vozové struktury
Authors: Kepka, Miloslav
Kepka, Miloslav
Tittel, Jan
Citation: KEPKA, M., KEPKA, M., TITTEL, J. Parametric study of the potential of application of high-strength steels to increasing the service fatigue life of vehicle structures. In Conference Proceeding. Philadelphia: Institute of Physics Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN 1757-8981.
Issue Date: 2018
Publisher: Institute of Physics Publishing
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85059378647
http://hdl.handle.net/11025/31172
ISSN: 1757-8981
Keywords: Vysokopevnostní ocel
Keywords in different language: High strength steel
Abstract: Tento článek zdůrazňuje hlavní dopady technologie HFMI na zvýšení únavové odolnosti a prodloužení únavové životnosti spojů a součástí svařovaných jak z běžných, tak z vysoce pevných ocelí. Parametrické výpočty přípustných napětí vybraného konstrukčního detailu jsou provedeny za předpokladu jeho aplikace v konstrukci autobusu, která je při skutečném provozu vystavena náhodnému zatížení.
Abstract in different language: The paper highlights the main impacts of HFMI technology on increasing the fatigue resistance and extending the fatigue life of joints and components welded from both conventional and high strength steels. Parametric calculations of the permissible stresses of a selected structural detail are performed, assuming its application in the bus construction, which is subjected to random loading in real operation.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Institute of Physics Publishing
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KKS)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KMM)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31172

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD