Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKepka, Miloslav
dc.contributor.authorKepka, Miloslav
dc.date.accessioned2019-03-04T11:50:37Z-
dc.date.available2019-03-04T11:50:37Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKEPKA, M., KEPKA, M. Using design S-N curves and design stress spectra for probabilistic fatigue life assessment of vehicle components . In: Proceedings IRF2018. Porto, Portugalsko: INEGI – Institute of science and innovation in mechanical and industrial engineering. 2018, s. 373-384. ISBN 978-989-20-8313-1.en
dc.identifier.isbn978-989-20-8313-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31173
dc.description.abstractPříspěvek vysvětluje možnost využití návrhových S-N křivek a návrhových spekter napětí pro odhad pravděpodobnostní odhad únavové životnosti komponent vozidel. Návrhové S-N křivky mohou být vzaty v úvahu buď na základě experimentů, nebo na základě některých předpisů. Návrhová spektra napětí mohou být generována teoreticky, ale je vhodnější odvodit je z výsledků reprezentativního měření napětí během charakteristického provozu vozidla. Výsledná distribuční funkce únavové životnosti je pak pravděpodobnostní interpretací provozní únavové životnosti posuzované komponenty vozidla.cs
dc.format12 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherINEGIen
dc.relation.ispartofseriesProceedings Irf2018en
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights© INEGIen
dc.subjectS-N křivkacs
dc.subjectspektrum napětícs
dc.subjectúnavová životnostcs
dc.subjectčást vozidlacs
dc.subjectpravděpodobnostní přístupcs
dc.titleUsing design S-N curves and design stress for probabilistic fatigue life assessment of vehicle componentsen
dc.title.alternativeVyužití návrhových S-N křivek a návrhových spekter napětí pro odhad pravděpodobnostní odhad únavové životnosti komponent vozidel.cs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe contribution explains a possibility of using design S-N curves and design stress spectra for probabilistic fatigue life assessment of vehicle components. The design S-N curves can be considered on the basis of either experiments or using some standards. The design stress spectra can be generated theoretically, but it is more appropriate to derive them from the results of representative stress measurement during the characteristic operation of the vehicle. The resulting fatigue life distribution function is then a probabilistic interpretation of the service fatigue life of the vehicle component under consideration.en
dc.subject.translatedS-N curveen
dc.subject.translatedstress spectrumen
dc.subject.translatedfatigue lifeen
dc.subject.translatedvehicle componenten
dc.subject.translatedprobabilistic approachen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43924719
dc.project.IDLO1502/RoRTI - Rozvoj Regionálního technologického institutucs
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KKS)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KMM)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31173

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD