Title: Názor a přání dítěte v civilním soudním řízení
Other Titles: Child's opinion and wishes in civil court proceedings
Authors: Hobl, Jaroslav
Citation: HOBL, J. Názor a přání dítěte v civilním soudním řízení. Rodinné listy, 2018, roč. 7, č. 8, s. 7-13. ISSN 1805-0824.
Issue Date: 2018
Publisher: Karel Havlíček
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/31178
ISSN: 1805-0824
Keywords: dítě;soud;výslech před soudem;rodina;rodinné právo
Keywords in different language: Child;court;examination before court;family;family law
Abstract: Článek se komplexně zabývá problematikou zjišťování názoru a přání dítěte v soudním řízení. Autor se v článku zabývá zejména analýzou judikatury Ústavního soudu, která se tomuto tématu v poslední době často věnuje. Ústavní soud ve své rozhodovací praxi vymezil řadu podmínek a okolností, které obecné soudy musí ohledně výslechu dítěte dodržet a zvažovat.
Abstract in different language: The article deals with the problem of finding the child's opinion and wishes in court proceedings. In particular, the author deals with an analysis of the Constitutional Court's judgement, which has frequently been devoted to this topic. In its decision-making practice, the Constitutional Court defined a number of conditions and circumstances that general courts must observe and consider regarding the questioning of the child.
Rights: Plný text není přístupný.
© Karel Havlíček
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Rodinné listy.pdf5,04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31178

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD