Title: Současný stav výzkumů prostorové představivosti u žáků ZŠ v kontextu 3D modelování
Other Titles: The current state of research spatial imagination of the students of the primary school in the context od 3D modeling
Authors: Fadrhonc, Jan
Honzíková, Jarmila
Citation: FADRHONC, J., HONZÍKOVÁ, J. Současný stav výzkumů prostorové představivosti u žáků ZŠ v kontextu 3D modelování. Journal of Technology and Information Education, 2018, roč. 10, č. 2, s. 108-122. ISSN 1803-537X.
Issue Date: 2018
Publisher: Faculty of Education, Palacký University Olomouc
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/31181
ISSN: 1803-537X
Keywords: přehledová studie;prostorová představivost;výzkum;3D modelování
Keywords in different language: overview study;spatial imagination;research;3D modeling
Abstract: Článek tvoří přehledová studie, která nejprve seznámí čtenáře s koncepcí plánovaného výzkumu vlivu výuky 3D modelování na prostorovou představivost. Následně seznamuje s aktuálním stavem výzkum u zaměřeného na 3D modelování a prostorovou představivost u žáků základních škol. Přehledová studie je konceptuálně rozdělena na dvě části, na vyhledávání teoretických zdrojů, které slouží zejména jako opora teoretické části, a vyhledávání výzkumných článků v databázích Web of Science a Scopus.
Abstract in different language: The article is an overview study which first introduces the reader to the conception of the planned research on the impact of the 3D modeling teaching on spatial imagination. This study then introduces the current state of research on 3D modeling and spatial imagination in elementary school pupils. The overview study is conceptually divided into two parts, to search of theoretical resources, which serves in particular as a support of the theoretical part and search of research articles in the databases of Web of Science and Scopus.
Rights: © Faculty of Education, Palacký University Olomouc
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
jti_jti-201802-0013.pdf629,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31181

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD