Název: Fatigue Tests - Important Part of Development of New Vehicles
Další názvy: Testy únavy - důležitá součást vývoje nových vozidel
Autoři: Kepka, Miloslav
Kepka, Miloslav
Žlábek, Pavel
Heller, Petr
Chvojan, Jan
Mentl, Václav
Citace zdrojového dokumentu: KEPKA, M., KEPKA, M., ŽLÁBEK, P., HELLER, P., CHVOJAN, J., MENTL, V. Fatigue Tests - Important Part of Development of New Vehicles. In MATEC Web of Conferences. New York: Curran Associates, Inc, 2018. s. 1-7. ISSN 2261-236X.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Curran Associates, Inc
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85048095377
http://hdl.handle.net/11025/31183
ISSN: 2261-236X
Klíčová slova v dalším jazyce: Dynamic analysis;Engineering education;Engines;Fatigue testing;Laboratories;Trolley cars
Abstrakt: Ve městě Plzni (Česká republika) se vyvíjí moderní dopravní technika. Škoda Transportation (výrobní společnost) úspěšně vyrábí železniční a silniční vozidla již řadu let (elektrické lokomotivy, tramvaje, metro, trolejbusy, bateriové busy). Tento výrobce spolupracuje na vývoji těchto vozidel s Výzkumným a zkušebním ústavem (komerčním výzkumným ústavem) a se Západočeskou univerzitou (veřejná vysoká škola). Únavové zkoušky provádí Dynamická zkušební laboratoř ve Výzkumném a zkušebním ústavu a Regionální technologický ústav, výzkumné centrum Strojírenské fakulty univerzity. Článek popisuje různé únavové testy a prezentuje jejich praktickou realizaci ve zmíněných laboratořích.
Abstrakt v dalším jazyce: In city of Pilsen (Czech Republic) modern transport engineering is developed. The Skoda Transportation (production company) has successfully been producing rail and road vehicles for many years (electric locomotives, trams, metro cars, trolleybuses, battery buses). This producer cooperates in developing these vehicles with the Research and Testing Institute (commercial research institute) and with the University of West Bohemia (public university). Fatigue tests are carried out by the Dynamic Testing Laboratory at the Research and Testing Institute and by the Regional Technological Institute, the research center of the Faculty of Mechanical Engineering at the university. The paper describes various fatigue tests and presents their practical realization in the mentioned laboratories.
Práva: © Curran Associates
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference papers (KKS)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KMM)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Fatigue Tests – Important Part of Development of New Vehicles.pdf1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31183

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD