Název: Etika a korektnost v podnikání v oblasti cestovního ruchu
Další názvy: Business ethics and correctness in realm of tourism
Autoři: Čermáková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Cimler, Petr
Oponent: Čechurová, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3119
Klíčová slova: etika v podnikání;korektnost v podnikání;etika v cestovním ruchu;cestovní ruch
Klíčová slova v dalším jazyce: business ethics;correctness in business;ethics in tourism;tourism
Abstrakt: Bakalářská práce analyzuje etiku a korektnost v podnikání v oblasti cestovního ruchu v České republice ve vztahu B2C (business to consumer). Jejím cílem bylo zjistit, které praktiky a v jaké míře se vyskytují v těchto službách, konkrétně v ubytovacích, stravovacích, lázeňských, průvodcovských, dopravních a ve službách cestovních kanceláří a agentur. V teoretické části práce se lze setkat s problémy obecné etiky, etiky v podnikání a cestovního ruchu. Praktická část obsahuje přehled neetických praktik, které se nejčastěji vyskytují a následně výsledky dotazníkového šetření, které zkoumalo zkušenosti respondentů s nimi. Na závěr práce bylo na základě výsledků zformulováno doporučení pro poskytovatele těchto služeb, pro personál i pro samotné zákazníky.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis analyses ethics and correctness in business in realm of tourism in Czech Republic. It focuses on B2C, business to consumer. The aim of the bachelor thesis is analysis of the appearance of unethical practices in tourism services, concretely accommodation services, catering services, spa services, guide services, transport services and services of travel bureaus or travel agencies. The theory includes problems of common ethics, business ethics and tourism. The practical part focuses on overview of frequent unethical practices and results of qustionnaire, which focuses on the experiences of respondents with unethical practices. In the end of the bachelor thesis there are the recommendations for service providers, staff and customers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Cermakova_Tereza_2012.pdfPlný text práce6,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cermakova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cermakova -O.pdfPosudek oponenta práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cermakova.pdfPrůběh obhajoby práce255,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3119

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.