Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHonzík, Lukáš
dc.contributor.authorHora, Jaroslav
dc.date.accessioned2019-03-04T11:50:39Z-
dc.date.available2019-03-04T11:50:39Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationHONZÍK, L., HORA, J. Dvě netradiční užití Hornerova schématu. Matematika-fyzika-informatika, 2019, roč. 28, č. 1, s. 11-18. ISSN 1805-7705.en
dc.identifier.issn1805-7705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31193
dc.description.abstractAlgoritmus nazývaný Hornerovo schéma je poměrně zajímavý a praktický nástroj pro určování funkčních hodnot polynomů vyšších stupňů či pro dělení polynomu polynomem 1. stupně, který je přístupný již žákům vyšších ročníků základních škol. V textu uvedeme nejen základ, na němž je algoritmus postaven, ale i dvě jeho netradiční využití pro školskou matematiku, a sice převod čísla z nedesítkové soustavy do desítkové a výpočet hodnoty derivace polynomu v daném bodě.cs
dc.format8 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherJednota českých matematiků a fyzikůcs
dc.relation.ispartofseriesMatematika-fyzika-informatikacs
dc.rights© Jednota českých matematiků a fyzikůcs
dc.subjectHornerovo schémacs
dc.subjectdělení polynomůcs
dc.subjectčíselné soustavycs
dc.subjectderivace polynomucs
dc.titleDvě netradiční užití Hornerova schématucs
dc.title.alternativeTwo non-traditional uses of Horner's schemeen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe algorithm known as Horner's scheme is quite interesting and practical tool either for determining the functional values of higher degree polynomials or for dividing a polynomial with another 1st degree polynomial. This algorithm is accessible already for pupils on higher grades of elementary schools. In the text we present not only the basis on which the algorithm is built but also its two non-traditional uses for school mathematics, namely the conversion of the number from the non-decimal numeral system to the decimal numeral system and the calculation of the value of the polynomial derivative in the given point.en
dc.subject.translatedHorner's schemeen
dc.subject.translatedpolynomial divisionen
dc.subject.translatednumeral systemsen
dc.subject.translatedderivative of polynomialen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43925133
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
mfi_2801_011_018.pdf245,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31193

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD